Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

88. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice dne 20. novembra 2022, stran 187.

  
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice dne 20. novembra 2022 
Občinska volilna komisija Občine Slovenske Konjice je dne 22. novembra 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta na rednih volitvah dne 20. novembra 2022 ugotovila:
I. DEL 
1.
1.1. Na volitvah 20. novembra 2022 je imelo pravico voliti skupaj 12065 volivcev vpisanih v volilne imenike.
1.2. Glasovalo je skupaj 6065 volivcev ali 50,27 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, od tega je:
1.2.1. 5588 volivcev glasovalo na voliščih na dan volitev, dne 20. 11. 2022,
1.2.2. 448 volivcev glasovalo predčasno in
1.2.3. 29 volivcev glasovalo po pošti.
2.
2.1. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 6065 glasovnic.
Od oddanih glasovnic je bilo 103 neveljavnih, ker so bile prazne ali je bilo na njih obkroženih dve ali več številk pred imeni list oziroma iz njih ni bilo mogoče na nedvoumen način ugotoviti volje volivcev. 5962 glasovnic je bilo veljavnih.
2.2. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
Ime liste 
Št. glasov
ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE: 1
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
1357
2
SOCIALNI DEMOKRATI
857
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
417
4
GIBANJE SVOBODA
797
5
NEODVISNA LISTA ODLOČNIH OBČANOV
289
6
Državljansko gibanje Resni.ca
48
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
431
SKUPAJ VOLILNA ENOTA 1
4196
Ime liste 
Št. glasov
ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE: 2
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
777
2
SOCIALNI DEMOKRATI
253
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
121
4
GIBANJE SVOBODA
222
5
NEODVISNA LISTA ODLOČNIH OBČANOV
94
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
299
SKUPAJ VOLILNA ENOTA 2
1766
3. Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je pripadlo listam kandidatov skupaj 19 direktnih mandatov, in sicer:
Ime liste
Direktni mandati
ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE: 1
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
5
2
SOCIALNI DEMOKRATI
3
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
4
GIBANJE SVOBODA
3
5
NEODVISNA LISTA ODLOČNIH OBČANOV
1
6
Državljansko gibanje Resni.ca
0
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1
SKUPAJ VOLILNA ENOTA 1
14
ŠTEVILKA VOLILNE ENOTE: 2
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
3
2
SOCIALNI DEMOKRATI
1
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
0
4
GIBANJE SVOBODA
0
5
NEODVISNA LISTA ODLOČNIH OBČANOV
0
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1
SKUPAJ VOLILNA ENOTA 2
5
SKUPAJ OBČINA
19
4. Preostalih 7 mandatov se, na podlagi 16. člena Zakona o lokalnih volitvah, razdeli na ravni občine. Istoimenske liste, ki so bile vložene v obeh volilnih enotah so bile naslednje:
Ime liste
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
2
SOCIALNI DEMOKRATI
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
4
GIBANJE SVOBODA
5
NEODVISNA LISTA ODLOČNIH OBČANOV
7
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v obeh volilnih enotah, deljeni s števili od 1 do 23 (D’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 23 količnikov naslednje:
Količnik
Ime liste
1
2.134,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2
1.110,00
SOCIALNI DEMOKRATI
3
1.067,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
4
1.019,00
GIBANJE SVOBODA
5
730,00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6
711,33
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7
555,00
SOCIALNI DEMOKRATI
8
538,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
9
533,50
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
10
509,50
GIBANJE SVOBODA
11
426,80
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
12
383,00
NEODVISNA LISTA ODLOČNIH OBČANOV
13
370,00
SOCIALNI DEMOKRATI
14
365,00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
15
355,67
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
16
339,67
GIBANJE SVOBODA
17
304,86
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
18
277,50
SOCIALNI DEMOKRATI
19
269,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
20
266,75
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
21
254,75
GIBANJE SVOBODA
22
243,33
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
23
237,11
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. Na podlagi 23 najvišjih količnikov pripada listam še naslednje število mandatov:
Ime liste
Mandati
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
1
2
SOCIALNI DEMOKRATI
0
3
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
4
GIBANJE SVOBODA
1
5
NEODVISNA LISTA ODLOČNIH OBČANOV
0
6
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1
SKUPAJ
4
6. Ti mandati se, na podlagi 17. člena zakona o lokalnih volitvah, dodelijo listam v tisti volilni enoti, kjer imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Zaporedje ostankov glasov istoimenskih list v razmerju do količnika v volilni enoti, ki vpliva na delitev mandatov, je pri posameznih listah kandidatov naslednje:
6.1.SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
 1. volilna enota 17,45 %
 2. volilna enota 7,98 %
6.2.SOCIALNI DEMOKRATI
 1. volilna enota 26,79 %
 2. volilna enota 0,28 %
6.3.NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 1. volilna enota 59,01 %
 2. volilna enota 47,96 %
6.4.GIBANJE SVOBODA
 1. volilna enota 3,91 %
 2. volilna enota 88,00 %
6.5.NEODVISNA LISTA ODLOČNIH OBČANOV
 1. volilna enota 10,20 %
 2. volilna enota 37,26 %
6.6.Državljansko gibanje Resni.ca
 1. volilna enota 18,30 %
6.7.SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 1. volilna enota 64,35 %
 2. volilna enota 18,52 %
7. 18. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste in da število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 % števila vseh glasov, oddanih za listo. Občinska volilna komisija je ugotovila, da določila iz navedenega člena izpolnjuje naslednji kandidat:
– z liste SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA v drugi volilni enoti je kandidat Pahole Tomaž dobil največje število preferenčnih glasov večine volivcev, ki so glasovali za listo. Listi SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA v drugi volilni enoti pripada en mandat, zato je izvoljen kandidat Pahole Tomaž.
II. DEL 
Člani Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, izvoljeni na rednih volitvah dne 20. novembra 2022 so:
1. Senica Matej, roj. 16. 12. 1977, Tepanje 74, Slovenske Konjice,
2. Vozlič Stjepčević Irena, roj. 12. 4. 1974, Antona Janše 7b, Slovenske Konjice,
3. Podkrajšek Bojan, roj. 8. 1. 1968, Škedenj 2c, Loče,
4. Punčuh Nadja, roj. 6. 11. 1990, Tepanje 114, Slovenske Konjice,
5. Zidanšek Martin, roj. 5. 6. 1971, Spodnje Preloge 17a, Slovenske Konjice,
6. Koren Peter, roj. 3. 6. 1972, Zbelovska Gora 73, 3215 Loče,
7. Falnoga Franja, roj.13. 3. 1971, Mali Breg 8a, Loče,
8. Satler Jožef, roj. 9. 3. 1963, Žiče 92b, Loče,
9. Petelinek Nina, roj. 19. 3. 1991, Žiče 59, Loče,
10. dr. Štromajer Jernej, roj. 13. 5. 1987, Bezina 7, Slovenske Konjice,
11. Iršič Monika, roj. 19. 6. 1995, Bezina 19, Slovenske Konjice,
12. Poklič Primož, roj. 6. 4. 1979, Kajuhova ulica 7, Slovenske Konjice,
13. Gumzej Andrej, roj. 14. 11. 1978, Krožna ulica 10, Loče,
14. mag. Levart Jure, roj. 18. 3. 1977, Spodnje Preloge 13a, Slovenske Konjice,
15. Švab Kavčič Irena, roj. 18. 1. 1968, Spodnje Preloge 40, Slovenske Konjice,
16. Artič Slemenšek Mateja, roj. 21. 12. 1977, Šolska ulica 13, Slovenske Konjice,
17. Ratej Zlatko, roj. 24. 2. 1984, Tepanje 8, Slovenske Konjice,
18. Ajdnik Barbara, roj. 8. 7. 1978, Stari trg 5, Slovenske Konjice,
19. Ivančič Vasja, roj. 5. 4. 1966, Žiče 74a, Loče,
20. Ratajc Drago, roj. 21. 10. 1956, Gubčeva ulica 3, Slovenske Konjice,
21. Hren Slavko, roj. 19. 6. 1956, Škalce 16, Slovenske Konjice,
22. Pavlič Brečko Nežika, roj. 30. 4. 1988, Škalce 38, Slovenske Konjice,
23. Pahole Tomaž, roj. 11. 2. 1985, Draža vas 68, Loče.
Št. 040-0042/2022-1(150)
Slovenske Konjice, dne 22. novembra 2022
Predsednica 
občinske volilne komisije 
Lidija Pratnemer 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti