Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

58. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese, stran 133.

  
Na podlagi petega odstavka 3. člena, osmega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, šestega odstavka 17. člena, desetega odstavka 20. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena, tretjega odstavka 24.a člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena ter za izvrševanje 4.a člena in drugega odstavka 66. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin in pese 
1. člen 
V Pravilniku o trženju semena krmnih rastlin in pese (Uradni list RS, št. 17/22) se za 32. členom v naslovu poglavja »IV. OBVEŠČANJE IN IZMENJAVA PODATKOV« številka »IV« nadomesti s številko »VI«.
2. člen 
Za 34. členom se v naslovu poglavja »V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE« številka »V« nadomesti s številko »VII«.
3. člen 
V Prilogi 2 v delu B se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1.Certificirano seme
Seme krmnih rastlin kategorije certificirano seme mora glede kakovosti, to je kalivosti, tehnične čistote semena in prisotnosti semena drugih vrst rastlin, izpolnjevati zahteve, navedene v Preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 tega dela te priloge.
Preglednica 1.1: Zahteve za kakovost semena trav za kategorijo certificirano seme
Vrsta
Kalivost najmanj 
(% od čistega semena)
Tehnična čistota
Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu, določenem v stolpcu 4 v Prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Najmanjši delež čistega semena 
(utežni %)
Največji dovoljeni delež semena drugih rastlinskih vrst (utežni %)
Avena fatua, 
Avena sterilis
Cuscuta spp.
Rumex spp. (razen Rumex acetosella in Rumex maritimus)
Skupaj
Posamezna vrsta
Elymus repens
Alopecurus myosuroides
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Agrostis canina 
75 (a)
90
2,0
1,0
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
2 (m)
Agrostis capillaris 
75 (a)
90
2,0
1,0
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
2 (m)
Agrostis gigantea
80 (a)
90
2,0
1,0
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
2 (m)
Agrostis stolonifera 
75 (a)
90
2,0
1,0
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
2 (m)
Alopecurus pratensis 
70 (a)
75
2,5
1,0 (e)
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
5 (m)
Arrhenatherum elatius
75 (a)
90
3,0
1,0 (e)
0,5
0,3
0 (f)
0 (i) (j)
5 (m)
Bromus catharticus
75 (a)
97
1,5
1,0
0,5
0,3
0 (f)
0 (i) (j)
10 (m)
Bromus sitchensis 
75 (a)
97
1,5
1,0
0,5
0,3
0 (f)
0 (i) (j)
10 (m)
Cynodon dactylon
70 (a)
90
2,0
1,0
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
2
Dactylis glomerata
80 (a)
90
1,5
1,0
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
5 (m)
Festuca arundinacea
80 (a)
95
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (i) (j)
5 (m)
Festuca filiformis
75 (a)
85
2,0
1,0
0,5
0,3
0
0 (i) (j)
5 (m)
Festuca ovina
75 (a)
85
2,0
1,0
0,5
0,3
0
0 (i) (j)
5 (m)
Festuca pratensis
80 (a)
95
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (i) (j)
5 (m)
Festuca rubra
75 (a)
90
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (i) (j)
5 (m)
Festuca trachyphylla
75 (a)
85
2,0
1,0
0,5
0,3
0
0 (i) (j)
5 (m)
xFestulolium
75 (a)
96
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (i) (j)
5 (m)
Lolium multiflorum
75 (a)
96
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (i) (j)
5 (m)
Lolium perenne
80 (a)
96
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (i) (j)
5 (m)
Lolium x hybridum
75 (a)
96
1,5
1,0
0,5
0,3
0
0 (i) (j)
5 (m)
Phalaris pretens
80 (a)
96
1,5
1,0
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
5
Phleum nodosum 
80 (a)
96
1,5
1,0
0,3
0,3
0
0 (j)
5
Phleum pratense
80 (a)
96
1,5
1,0
0,3
0,3
0
0 (j)
5
Poa annua
75 (a)
85
2,0 (c)
1,0 (c)
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
5 (m)
Poa nemoralis
75 (a)
85
2,0 (c)
1,0 (c)
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
2 (m)
Poa palustris
75 (a)
85
2,0 (c)
1,0 (c)
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
2 (m)
Poa pratensis
75 (a)
85
2,0 (c)
1,0 (c)
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
2 (m)
Poa trivialis
75 (a)
85
2,0 (c)
1,0 (c)
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
2 (m)
Trisetum flavescens
70 (a)
75
3,0
1,0 (e)
0,3
0,3
0 (g)
0 (i) (j)
2 (m)
Preglednica 1.2: Zahteve za kakovost semena metuljnic za kategorijo certificirano seme
Vrsta
Kalivost
Tehnična čistota
Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu določenem v stolpcu 4 v Prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Ostale zahteve
Najmanjši delež čistega semena 
(utežni %)
Največji dovoljeni delež semena drugih rastlinskih vrst (utežni %)
Najmanjša kalivost 
(% od čistega semena)
Najvišja vsebnost trdih semen 
(% od čistega semena)
Skupaj
Posamezna vrsta
Melilotus spp.
Avena fatua 
Avena sterilis
Cuscuta spp.
Rumex spp. (razen Rumex acetosella in Rumex maritimus)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Galega orientalis
60 (a) (b)
40
97
2,0
0,3
0
0 (k) (l)
10 (m)
Hedysarium coronarium
75 (a) (b)
30
95
2,5
0,3
0
0 (j)
5
Lotus corniculatus
75 (a) (b)
40
95
1,8 (č)
1,0 (č)
0,3
0
0 (k) (l)
10
Lupinus albus
80 (a) (b)
20
98
0,5 (d)
0,3 (d)
0,3
0
0 (i)
5 (m)
(n) (o)
Lupinus angustifolius
75 (a) (b)
20
98
0,5 (d)
0,3 (d)
0,3
0 (h)
0 (i)
5 (m)
(n) (o)
Lupinus luteus 
80 (a) (b)
20
98
0,5 (d)
0,3 (d)
0,3
0 (h)
0 (i)
5 (m)
(n) (o)
Medicago lupulina 
80 (a) (b)
20
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (k) (l)
10
Medicago sativa 
80 (a) (b)
40
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (k) (l)
10
Medicago x varia
80 (a) (b)
40
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (k) (l)
10
Onobrychis viciifolia
75 (a) (b)
20
95
2,5
1,0
0,3
0
0 (i)
5
Pisum sativum 
80 (a)
98
0,5
0,3
0,3
0
0 (i)
5 (m)
Trifolium alexandrinum
80 (a) (b)
20
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (k) (l)
10
Trifolium hybridum
80 (a) (b)
20
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (k) (l)
10
Trifolium incarnatum 
75 (a) (b)
40
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (k) (l)
10
Trifolium pratense
80 (a) (b)
20
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (k) (l)
10
Trifolium repens
80 (a) (b)
40
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (k) (l)
10
Trifolium resupinatum 
80 (a) (b)
20
97
1,5
1,0
0,3
0
0 (k) (l)
10
Trigonella foenum-graecum 
80 (a)
95
1,0
0,5
0,3
0
0 (i)
5
Vicia faba
80 (a) (b)
5
98
0,5
0,3
0,3
0
0 (i)
5 (m)
Vicia pannonica 
85 (a) (b)
20
98
1,0 (d)
0,5 (d)
0,3
0 (h)
0 (i)
5 (m)
Vicia sativa
85 (a) (b)
20
98
1,0 (d)
0,5 (d)
0,3
0 (h)
0 (i)
5 (m)
Vicia villosa
85 (a) (b)
20
98
1,0 (d)
0,5 (d)
0,3
0 (h)
0 (i)
5 (m)
Preglednica 1.3: Zahteve za kakovost semena drugih vrst krmnih rastlin za kategorijo certificirano seme
Vrsta
Najmanjša kalivost 
(% od čistega semena)
Tehnična čistota
Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu določenem v stolpcu 4 v Prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Najmanjši delež čistega semena 
(utežni %)
Največji dovoljeni delež semena drugih rastlinskih vrst (utežni %)
Skupaj
Posamezna vrsta
Raphanus raphanistrum
Sinapis arvensis
Avena fatua 
Avena sterilis
Cuscuta spp.
Rumex spp. (razen Rumex acetosella in Rumex maritimus)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Brassica napus var. napobrassica
80 (a)
98
1,0
0,5
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
5
Brassica oleracea L. convar. acephala (var. medullosa + var. viridis)
75 (a)
98
1,0
0,5
0,3
0,3
0
0 (i) (j)
10
Phacelia tanacetifolia 
80 (a)
96
1,0
0,5
0
0 (i) (j)
Raphanus sativus var. oleiformis
80 (a)
97
1,0
0,5
0,3
0,3
0
0 (i)
5
Opombe:
(a) vsa sveža in zdrava semena, ki ne kalijo po predhodni obdelavi, se štejejo za semena, ki so vzklila;
(b) do deleža, navedenega v stolpcu 3, se trda semena štejejo za kaliva semena;
(c) največja dovoljena prisotnost do 0,8 % mase semena drugih vrst iz rodu Poa spp. se ne šteje za nečistoto;
(č) največja dovoljena prisotnost do 1 % mase semena vrste Trifolium pratense se ne šteje za nečistoto;
(d) najvišja dovoljena prisotnost do 0,5 % mase semena Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. v drugih vrstah se ne šteje za nečistoto;
(e) največji predpisani utežni % semen posamezne vrste se ne uporablja za semena Poa spp.;
(f) skupaj največ dve semeni Avena fatua in Avena sterilis v vzorcu predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec enake mase brez semen teh vrst;
(g) prisotnost enega semena Avena fatua in Avena sterilis v predpisanem vzorcu se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec dvakratne predpisane mase brez semena teh vrst;
(h) določanje števila semen Avena fatua in Avena sterilis ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 8;
(i) določanje števila semen Cuscuta spp. ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 9;
(j) prisotnost enega semena Cuscuta spp. v vzorcu predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če drugi vzorec enake mase ne vsebuje semen Cuscuta spp.;
(k) masa za določanje semen Cuscuta spp. po številu je dvakratna masa vzorca, določena za ustrezno vrsto v stolpcu 4 Priloge 3 tega pravilnika;
(l) prisotnost enega semena Cuscuta spp. v predpisanem vzorcu se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec dvakratne predpisane mase brez semena vrste Cuscuta spp.;
(m) semena Rumex spp., razen Rumex acetosella in Rumex maritimus, ni treba določiti po številu, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju pogojev iz stolpca 10;
(n) odstotek semen grenkega volčjega boba pri Lupinus spp. drugih barv ne sme presegati:
pri grenkem volčjem bobu 2 %,
pri drugih vrstah Lupinus spp. 1 %;
(o) odstotek semen grenkega volčjega boba pri Lupinus spp. ne sme presegati 2,5 %.
2. Osnovno seme
Seme krmnih rastlin kategorije osnovno seme mora glede kalivosti in najmanjšega deleža čistega semena izpolnjevati zahteve, navedene v Preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 tega dela te priloge.
Seme krmnih rastlin kategorije osnovno seme mora glede prisotnosti semena drugih vrst rastlin izpolnjevati zahteve, navedene v Preglednicah 2.1, 2.2 in 2.3 tega dela te priloge.
Preglednica 2.1: Zahteve glede prisotnosti semena drugih vrst rastlin v semenu trav za kategorijo osnovno seme
Vrsta
Najvišja vsebnost semen drugih rastlinskih vrst
Ostale zahteve
Skupaj 
(utežni %)
Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu določenem v stolpcu 4 v Prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Posamezna vrsta
Rumex spp. (razen Rumex acetosella in Rumex maritimus)
Elymus repens
Alopecurus myosuroides
1
2
3
4
5
6
7
Agrostis canina 
0,3
20
1
1
1
(i)
Agrostis capillaris 
0,3
20
1
1
1
(i)
Agrostis gigantea
0,3
20
1
1
1
(i)
Agrostis stolonifera 
0,3
20
1
1
1
(i)
Alopecurus pratensis 
0,3
20 (a)
2
5
5
(i)
Arrhenatherum elatius
0,3
20 (a)
2
5
5
(h) (i)
Bromus catharticus
0,4
20
5
5
5
(i)
Bromus sitchensis 
0,4
20
5
5
5
(i)
Cynodon dactylon
0,3
20 (a)
1
1
1
(i)
Dactylis glomerata 
0,3
20 (a)
2
5
5
(i)
Festuca arundinacea
0,3
20 (a)
2
5
5
(i)
Festuca filiformis
0,3
20 (a)
2
5
5
(i)
Festuca ovina
0,3
20 (a)
2
5
5
(i)
Festuca pratensis
0,3
20 (a)
2
5
5
(i)
Festuca rubra
0,3
20 (a)
2
5
5
(i)
Festuca trachyphylla
0,3
20 (a)
2
5
5
(i)
xFestulolium
0,3
20 (a)
2
5
5
(i)
Lolium multiflorum
0,3
20 (a)
2
5
5
(i)
Lolium perenne
0,3
20 (a)
2
5
5
(i)
Lolium x hybridum
0,3
20 (a)
2
5
5
(i)
Phalaris aquatica
0,3
20
2
5
5
(i)
Phleum nodosum 
0,3
20
2
1
1
(i)
Phleum pratense
0,3
20
2
1
1
(i)
Poa annua
0,3
20 (b)
1
1
1
(e) (i)
Poa nemoralis
0,3
20 (b)
1
1
1
(e) (i)
Poa palustris
0,3
20 (b)
1
1
1
(e) (i)
Poa pratensis
0,3
20 (b)
1
1
1
(e) (i)
Poa trivialis
0,3
20 (b)
1
1
1
(e) (i)
Trisetum flavescens
0,3
20 (c)
1
1
1
(h) (i)
Preglednica 2.2: Zahteve glede prisotnosti semena drugih vrst rastlin v semenu metuljnic za kategorijo osnovno seme
Vrsta
Najvišja vsebnost semen drugih rastlinskih vrst
Ostale zahteve
Skupaj 
(utežni %)
Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu določenem v stolpcu 4 v Prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Posamezna vrsta
Rumex spp. (razen Rumex acetosella in Rumex maritimus)
Melilotus spp.
1
2
3
4
5
6
Galega orientalis
0,3
20
2
0 (d)
(i)
Hedysarium coronarium
0,3
20
2
0 (d)
(i)
Lotus corniculatus
0,3
20
3
0 (d)
(f) (i)
Lupinus albus
0,3
20
2
0 (č)
(g) (j)
Lupinus angustifolius
0,3
20
2
0 (č)
(g) (j)
Lupinus luteus 
0,3
20
2
0 (č)
(g) (j)
Medicago lupulina 
0,3
20
5
0 (d)
Medicago sativa 
0,3
20
3
0 (d)
(i)
Medicago x varia
0,3
20
3
0 (d)
(i)
Onobrychis viciifolia
0,3
20
2
0 (č)
Pisum sativum 
0,3
20
2
0 (č)
Trifolium alexandrinum
0,3
20
3
0 (d)
(i)
Trifolium hybridum
0,3
20
3
0 (d)
(i)
Trifolium incarnatum 
0,3
20
3
0 (d)
(i)
Trifolium pratense
0,3
20
5
0 (d)
(i)
Trifolium repens
0,3
20
5
0 (d)
(i)
Trifolium resupinatum 
0,3
20
3
0 (d)
(i)
Trigonella foenum-graecum
0,3
20
2
0 (č)
Vicia faba
0,3
20
2
0 (č)
Vicia pannonica 
0,3
20
2
0 (č)
(g)
Vicia sativa
0,3
20
2
0 (č)
(g)
Vicia villosa
0,3
20
2
0 (č)
(g)
Preglednica 2.3: Zahteve glede prisotnosti semena drugih vrst v semenu drugih krmnih rastlin za kategorijo osnovno seme
Vrsta
Najvišja vsebnost semen drugih rastlinskih vrst
Ostale zahteve
Skupaj 
(utežni %)
Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu določenem v stolpcu 4 v Prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Posamezna vrsta
Rumex spp. (razen R. acetosella in R. maritimus)
(št. semen)
1
2
3
4
5
Brassica napus var. napobrassica
0,3
20
2
(i)
Brassica oleracea L. convar. acephala (var. medullosa + var. viridis)
0,3
20
3
(i)
Phacelia tanacetifolia
0,3
20
Raphanus sativus var. oleiformis
0,3
20
2
Opombe:
(a) največja dovoljena prisotnost do 80 semen iz rodu Poa spp. v vzorcu semena se ne šteje za nečistoto;
(b) ne velja za prisotnost drugih vrst iz rodu Poa spp.; največja dovoljena prisotnost drugih vrst iz rodu Poa spp. je eno seme v 500 semenih vzorca;
(c) največja dovoljena prisotnost do 20 semen iz rodu Poa spp. v vzorcu semena se ne šteje za nečistoto;
(č) določanje števila semen Melilotus spp. ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 5;
(d) prisotnost enega semena Melilotus spp. v vzorcu predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec dvakratne mase brez semena Melilotus spp.;
(e) zahteva (c) iz 1. točke dela B te priloge se ne uporablja;
(f) zahteva (č) iz 1. točke dela B te priloge se ne uporablja;
(g) zahteva (d) iz 1. točke dela B te priloge se ne uporablja;
(h) zahteva (e) iz 1. točke dela B te priloge se ne uporablja;
(i) zahtevi (j) in (l) iz 1. točke dela B te priloge se ne uporabljata;
(j) odstotek števila grenkih semen pri Lupinus spp. ne sme presegati 1 %.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-399/2022
Ljubljana, dne 3. januarja 2022
EVA 2022-2330-0084
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti