Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

85. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec na lokalnih volitvah 2022, stran 177.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Mestne občine Slovenj Gradec izdaja
P O R O Č I L O 
o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec na lokalnih volitvah 2022 
I. 
Občinska volilna komisija Mestne občine Slovenj Gradec se je sestala na seji dne 21. 11. 2022 in 22. 11. 2022.
Navzoči:
Valerija Matvos Jeromel, predsednica komisije,
Mirja Jeseničnik Mernik, namestnica predsednice,
Ana Šumečnik, članica,
Ivan Tisnikar, namestnik,
Danica Sekavčnik Kotnik, članica,
Andreja Pirkmajer, namestnica,
Karel Pruš, član,
Branko Sovinc, namestnik
Tatjana Špalir, tajnica OVK,
Tatjana Potočnik, namestnica tajnice OVK.
II. 
Občinska volilna komisije je ugotovila, da je:
– glasovalo skupaj: 6406
– neveljavnih glasovnic: 153
– veljavnih glasovnic: 6253
– skupaj glasovalo s potrdili: 0
– skupno število volivcev z območja občine: 13930.
III. 
1. REZULTATI GLASOVANJA ZA MESTNI SVET
Z Odlokom o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 85/22) je določeno, da pripada listam kandidatov v Mestni občini Slovenj Gradec 25 mandatov, in sicer v Volilni enoti 1 – 12 mandatov, v Volilni enoti 2 – 5 mandatov in v Volilni enoti 3 – 8 mandatov.
Posamezne liste kandidatov so dobile skupno naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 12
Izžrebana številka
Ime liste
Število glasov
Odstotek glasov (%)
Število izvoljenih
Število za žreb
1
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
829
30,42
4
0
3
GIBANJE SVOBODA
623
22,86
3
0
4
SOCIALNI DEMOKRATI
528
19,38
2
0
5
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN VAS
334
12,26
2
0
7
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
251
9,21
1
0
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
96
3,52
0
0
2
LEVICA
64
2,35
0
0
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 5
Izžrebana številka
Ime liste
Število glasov
Odstotek glasov (%)
Število izvoljenih
Število za žreb
4
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
459
33,68
2
0
3
SOCIALNI DEMOKRATI
272
19,96
1
0
2
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN VAS
242
17,75
1
0
5
GIBANJE SVOBODA
172
12,62
1
0
6
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
149
10,93
0
0
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
69
5,06
0
0
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 8
Izžrebana številka
Ime liste
Število glasov
Odstotek glasov (%)
Število izvoljenih
Število za žreb
5
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
642
29,64
2
0
3
SOCIALNI DEMOKRATI
462
21,33
2
0
6
GIBANJE SVOBODA
356
16,44
1
0
2
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN VAS
296
13,67
1
0
7
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
239
11,03
1
0
4
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
144
6,65
1
0
1
PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE – PIRATI
27
1,25
0
0
Občinska volilna komisija je v skladu s 15, 16., 17. in 18. členom Zakona o lokalnih volitvah razdelila mandate.
Kadar se člani mestnega sveta volijo po proporcionalnem sistemu v več volilnih enotah v občini, se mandati razdelijo s kombinacijo dveh načinov proporcionalne delitve mandatov:
– na ravni volilne enote se razdelijo mandati po sistemu navadnega (Harejevega) količnika
– na ravni občine se razdelijo mandati, ki niso razdeljeni v volilnih enotah, med istoimenske liste, ki so bile vložene v več volilnih enotah, glede na skupno število glasov, ki so jih dobile v več volilnih enotah po dHondtovem sistemu.
2. RAZDELITEV MANDATOV PO SISTEMU NAVADNEGA (HAREJEVEGA) KOLIČNIKA
Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista v volilni enoti, ugotovimo s količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom članom občinskega sveta, ki se volijo v volilni enoti. S tem količnikom se deli število glasov za listo. Listi pripada toliko mandatov, kolikokrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo.
Izračun mandatov po Harejevem količniku je naslednji:
VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 12
Količnik: 227,08
Glasov
% gls.
Mand.
% ostan.
Št.
Ime liste
829
30,42
3
65,06
1
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
64
2,35
0
28,18
2
LEVICA
629
22,86
2
74,35
3
GIBANJE SVOBODA
528
19,38
2
32,51
4
SOCIALNI DEMOKRATI
334
12,26
1
47,08
5
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN VAS
96
3,52
0
42,28
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
251
9,21
1
10,53
7
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 5
Količnik: 272,60
Glasov
% gls.
Mand.
% ostan.
Št.
Ime liste
69
5,06
0
25,31
1
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
242
17,75
0
88,77
2
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN VAS
272
19,96
0
99,78
3
SOCIALNI DEMOKRATI
459
33,68
1
68,38
4
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
172
12,62
0
63,10
5
GIBANJE SVOBODA
149
10,93
0
54,66
6
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 8
Količnik: 270,75
Glasov
% gls.
Mand.
% ostan.
Št.
Ime liste
27
1,25
0
9,97
1
PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE – PIRATI
296
13,67
1
9,33
2
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN VAS
462
21,33
1
70,64
3
SOCIALNI DEMOKRATI
144
6,65
0
53,19
4
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
642
29,64
2
37,12
5
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
356
16,44
1
31,49
6
GIBANJE SVOBODA
239
11,03
0
88,27
7
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Iz navedenega izračuna je razvidno, da je bilo na podlagi navadnega – Harejevega količnika, v volilni enoti 1 podeljenih 9 mandatov (Lista župana Tilna Kluglerja – 3 mandati, Gibanje Svoboda – 2 mandata, Socialni demokrati – 2 mandata, Slovenjegraška lista za mesto in vas – 1 mandat in Slovenska demokratska stranka – 1 mandat), v volilni enoti 2 1 mandat (Lista župana Tilna Kluglerja, v volilni enoti 3 pa 5 mandatov (Slovenjegraška lista za mesto in vas – 1 mandat, Socialni demokrati – 1 mandat, Lista župana Tilna Kluglerja – 2 mandata in Gibanje Svoboda – 1 mandat).
3. RAZDELITEV MANDATOV PO dHONDTOVEM KOLIČNIKU
Zakon o lokalnih volitvah v 16. členu določa, da se mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah po Harejevem količniku, razdelijo na ravni občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v več volilnih enotah.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Mestne občine Slovenj Gradec dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številu mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah. Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. V primeru, da v tej volilni enoti ni več prostora, se mandat prenese v drugo volilno enoto, kjer je še prostor. Na podlagi seštevkov glasov je zaporedje najvišjih količnikov, po računalniškem izračunu, naslednje:
Število mandatov v občini: 25
Zaporedna številka
Količnik
Izžrebana številka
Ime liste
1
1.930,00
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
2
1.262,00
SOCIALNI DEMOKRATI
3
1.151,00
GIBANJE SVOBODA
4
965,00
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
5
872,00
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN VAS
6
643,33
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
7
639,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
8
631,00
SOCIALNI DEMOKRATI
9
575,50
GIBANJE SVOBODA
10
482,50
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
11
436,00
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN VAS
12
420,67
SOCIALNI DEMOKRATI
13
386,00
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
14
383,67
GIBANJE SVOBODA
15
321,67
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
16
319,50
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
17
315,50
SOCIALNI DEMOKRATI
18
309,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
19
290,67
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN VAS
20
287,75
GIBANJE SVOBODA
21
275,71
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
22
252,40
SOCIALNI DEMOKRATI
23
241,25
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
24
230,20
GIBANJE SVOBODA
25
218,00
SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN VAS
26
214,44
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
27
213,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
28
210,33
SOCIALNI DEMOKRATI
29
193,00
LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
30
191,83
GIBANJE SVOBODA
Na podlagi navedenega izračuna so bili v volilni enoti 1 tako podeljeni 3 mandati (Lista župana Tilna Kluglerja – 1 mandat, Gibanje svoboda – 1 mandat, – Slovenjegraška lista za mesto in vas – 1 mandat, v volilni enoti 2 4 mandati (Lista župana Tilna Kluglerja – 1 mandat, Gibanje svoboda – 1 mandat, Socialni demokrati – 1 mandat, Slovenjegraška lista za mesto in vas – 1 mandat) in v volilni enoti 3 3 mandati (Socialni demokrati – 1 mandat, Slovenska demokratska stranka – 1 mandat in Nova Slovenija – krščanski demokrati – 1 mandat).
4. ČLANI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC, IZVOLJENI NA LOKLANIH VOLITVAH 20. 11. 2022 so:
VOLILNA ENOTA 1
Lista: 1 – LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
1
FRANJO (FRANC) MURKO
Izvoljen
2
SONJA LAKOVŠEK
Izvoljen
3
TOMAŽ BRICMAN
Izvoljen
4
MARJETA VAUPOT
Izvoljen
Lista: 3 – GIBANJE SVOBODA
1
GREGOR RAJ
Izvoljen
2
mag. MOJCA VERHOVNIK
Izvoljen
3
BORIS RAJ
Izvoljen
Lista: 4 – SOCIALNI DEMOKRATI
1
MARTINA ŠISERNIK
Izvoljen
3
JERNEJA BOŠNIK
Izvoljen
Lista: 5 – SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN VAS
1
BOŠTJAN RIGELNIK
Izvoljen
12
ANTON GARB
Izvoljen
Lista: 7 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1
SONJA STRADOVNIK
Izvoljen
VOLILNA ENOTA 2
Lista: 2 – SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN VAS
1
JANEZ POTOČNIK
Izvoljen
Lista: 3 – SOCIALNI DEMOKRATI
3
DENIS KRAJNC
Izvoljen
Lista: 4 – LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
1
dr. PETER PUNGARTNIK
Izvoljen
3
MIHA BREZNIK
Izvoljen
Lista: 5 – GIBANJE SVOBODA
1
JOŽE LENART
Izvoljen
VOLILNA ENOTA 3
Lista: 2 – SLOVENJEGRAŠKA LISTA ZA MESTO IN VAS
2
SIMON SMOLAR
Izvoljen
Lista: 3 – SOCIALNI DEMOKRATI
1
BLAŽ KAMNIK
Izvoljen
5
ALEŠ ŠTRUC
Izvoljen
Lista: 4 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
ZVONKA MARHAT
Izvoljen
Lista: 5 – LISTA ŽUPANA TILNA KLUGLERJA
1
VILI KAŠNIK
Izvoljen
3
ROBERT JEROMEL
Izvoljen
Lista: 6 – GIBANJE SVOBODA
1
VINKO VRČKOVNIK
Izvoljen
Lista: 7 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2
MARIJA POPIČ
Izvoljen
IV 
Občinska volilna komisija je zaradi prejete pritožbe na delo volilnih odborov pri štetju preferenčnih glasov za volitve občinskega sveta ponovno preštela vse glasovnice in preverila vse preferenčne glasove za posamezne kandidate za volitve Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec v vseh treh volilnih enotah. Pri delu volilnih odborov ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na zakonitost oziroma spremembo volilnih rezultatov.
V. 
Občinska volilna komisija je končala delo pri ugotavljanju izida glasovanja v torek, 22. 11. 2022, ob 23.00 uri.
Št. 041-0041/2022
Slovenj Gradec, dne 22. novembra 2022
Tajnica 
Občinske volilne komisije 
Tatjana Špalir 
Predsednica 
Občinske volilne komisije 
Valerija Matvos Jeromel
Namestnica tajnice 
Tatjana Potočnik
Namestnica predsednice 
Mirja Jeseničnik Mernik
 
Članica: Ana Šumečnik
Namestnik: Ivan Tisnikar
Članica: Danica Sekavčnik Kotnik
Namestnica: Andreja Pirkmajer
Član: Karel Pruš
Namestnik: Branko Sovinc

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti