Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

79. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota in prehodu na naslednjega kandidata z liste, stran 175.

  
Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, št. 032-0015/2022-1, z dne 22. decembra 2022, ter na podlagi ugotovitev glasovanja na rednih volitvah, ki so bile 20. novembra 2022, je Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota na 13. seji dne 6. januarja 2023 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
I. 
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota ugotavlja:
– da je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 1. redni seji dne 22. decembra 2022, na podlagi 37.b člena, v povezavi s peto alinejo prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) sprejel ugotovitveni sklep, da je Damjanu ANŽELJU ob potrditvi mandata župana Mestne občine Murska Sobota prenehal mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota;
– da je mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Socialni demokrati v 3. volilni enoti, to je Matjaž DURIČ, roj. 6. 12. 1974, stanujoč Rakičan, Panonska ulica 114, ki je dne 6. 1. 2023 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota.
II. 
Ta ugotovitveni sklep začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0006/2022-9(140)
Murska Sobota, dne 6. januarja 2023
Predsednik 
občinske volilne komisije 
Zvonko Brenčič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti