Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

P 37/2022 Os-3651/22, Stran 79
Okrajno sodišče v Brežicah je v pravdni zadevi tožeče stranke Jolande Brajdič, Vinji vrh 7A, Cerklje ob Krki, ki jo zastopa Dušan Dornik, odvetnik v Krškem, zoper toženo stranko: 1. Bojan Jurkovič, z zakonsko določenim prebivališčem na naslovu Cesta prvih borcev 18, Brežice (naslov Občine Brežice) in 2. Blaž Jurkovič, Gazice 29, Cerklje ob Krki, ki ga zastopa Odvetniška družba Podgoršek, o.p., d.o.o. iz Brežic, zaradi plačila odškodnine v znesku 6.500,00 EUR s pripadki, dne 30. 11. 2022 sklenilo:
Toženi stranki Bojanu Jurkovič, z zakonsko določenim prebivališčem na naslovu Cesta prvih borcev 18, Brežice (naslov Občine Brežice), se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Petra Valentinčič, Pod obzidjem 26, 8250 Brežice.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah 
dne 30. 11. 2022 

AAA Zlata odličnost