Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

74. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Ilirska Bistrica, stran 171.

  
P O R O Č I L O 
o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Ilirska Bistrica 
A. 
I. Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica je na 9. seji dne 6. 12. 2022, na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanj za volitve župana in svetov krajevnih skupnosti, zapisnikov o predčasnem glasovanju in glasovanju po pošti na lokalnih volitvah ter zapisnikov o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega izida lokalnih volitev 2022, ugotovila končne uradne izide glasovanja na lokalnih volitvah 2022, ki so bile 4. decembra 2022 in sestavila naslednje poročilo.
II. Volilna komisija je ugotovila:
1. a) V volilne imenike na območju občine je vpisanih 11188 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.
c) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE: 11188 volivcev.
2. Glasovalo je:
a) Po volilnih imenikih: 6018 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.
c) SKUPAJ GLASOVALO: 6018 volivcev.
3. Udeležba na lokalnih volitvah je bila 53,79 %.
B. VOLITVE ŽUPANA 
I. 1. Na volitvah župana je od 11188 volivcev po volilnih imenikih glasovalo 6018 volivcev. S potrdilom ni glasoval nihče.
2. Predčasno je glasovalo 702 volivcev, po pošti je glasovalo 21 volivcev.
3. Vseh oddanih glasovnic je bilo 6018, od katerih je bilo veljavnih 5990, neveljavnih pa 28.
4. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Kandidat
Št. glasov
% glasov
1. dr. GREGOR KOVAČIČ 
Predlagatelj: dr. Gregor Kovačič in skupina volivcev
3820
63,77
2. EMIL ROJC 
Predlagatelj: Aleš Rojc 
2170
36,23
II. Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ugotovila, da je bil za župana Občine Ilirska Bistrica izvoljen dr. GREGOR KOVAČIČ, ki je dobil večino veljavnih glasov, to je 3820 glasov oziroma 63,77 %.
C. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
Seznam krajevnih skupnosti, volilnih enot, kandidatov in število glasov, ki jih je dobil posamezen kandidat ter kateri kandidati so izvoljeni – potemnjeni tisk, se ga objavi na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.
KRAJEVNA SKUPNOST BAČ
VOLILNA ENOTA: 1 BAČ
Oddanih:
217
Neveljavnih:
3
Veljavnih:
214
Izžrebana številka
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov %
1
ZALAR Miran
57
26,64
2
VOLK Nataša
64
29,91
3
BLAŽEK Tanja
154
71,96
4
TOMAŽINČIČ Janez
121
56,54
5
PROSEN TOMŠIČ Jana
157
73,36
6
ŠIRCELJ Renato
44
20,56
KRAJEVNA SKUPNOST BITNJA
VOLILNA ENOTA: 3 KILOVČE
Oddanih:
31
Neveljavnih:
0
Veljavnih:
31
Izžrebana številka
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov %
1
KVENDERC Miran
31
100
 
KRAJEVNA SKUPNOST DOLJNI ZEMON
VOLILNA ENOTA: 2 GORNJI ZEMON
Oddanih:
32
Neveljavnih:
0
Veljavnih:
32
Izžrebana številka
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov %
1
VRH Marica
22
68,75
2
BROŽIČ Jožef
24
75,00
 
KRAJEVNA SKUPNOST HRUŠICA
VOLILNA ENOTA: 2 MALE LOČE
Oddanih:
9
Neveljavnih:
1
Veljavnih:
8
Izžrebana številka
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov %
1
GODINA Janko 
4
50
2
KAKOVIČ Bruno
7
87,5
 
KRAJEVNA SKUPNOST ILIRSKA BISTRICA
VOLILNA ENOTA: 1
Oddanih:
238
Neveljavnih:
54
Veljavnih:
184
Izžrebana številka
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov %
1
UDOVIČ Nejc
184
100
 
VOLILNA ENOTA: 7
Oddanih:
119
Neveljavnih:
20
Veljavnih:
99
Izžrebana številka
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov %
1
ŠKRLJ Peter
99
100
 
VOLILNA ENOTA: 8
Oddanih:
84
Neveljavnih:
10
Veljavnih:
74
Izžrebana številka
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov %
1
PENKO Miha
74
100
 
VOLILNA ENOTA: 9
Oddanih:
335
Neveljavnih:
49
Veljavnih:
286
Izžrebana številka
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov %
1
GRŽINA Tomaž
286
100
 
KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD
VOLILNA ENOTA: 1 PODGRAD
Oddanih:
244
Neveljavnih:
9
Veljavnih:
235
Izžrebana številka
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov %
1
ŠEPIČ Sandra
181
77,02
2
JAGODNIK Mitja
182
77,45
 
VOLILNA ENOTA: 3 PODBEŽE
Oddanih:
38
Neveljavnih:
0
Veljavnih:
38
Izžrebana številka
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov %
1
KRIŽMAN Gregor
32
84,21
2
MAVRIČ Peter
33
86,84
 
KRAJEVNA SKUPNOST REČICA
VOLILNA ENOTA: 1 ZAREČJE
Oddanih:
92
Neveljavnih:
1
Veljavnih:
91
Izžrebana številka
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov %
1
PRELOG Tomo
43
47,25
2
KLANAC Danilo
48
52,75
KRAJEVNA SKUPNOST TOPOLC
VOLILNA ENOTA: 2 MEREČE IN PODSTENJŠEK
Oddanih:
34
Neveljavnih:
2
Veljavnih:
32
Izžrebana številka
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov %
1
ŠABEC Darko
26
81,25
2
FRANK Joško
25
78,13
 
KRAJEVNA SKUPNOST VRBOVO
VOLILNA ENOTA: 3 VRBICA
Oddanih:
67
Neveljavnih:
5
Veljavnih:
62
Izžrebana številka
Kandidat
Št. glasov
Odstotek glasov %
1
ŠTEMBERGER Miha
62
100
 
D. 
Občinska volilna komisija ni ugotovila nobenih posebnih okoliščin pri delu volilnih odborov.
Št. 041-35/2022
Ilirska Bistrica, dne 6. decembra 2022
Predsednik 
občinske volilne komisije 
Srečko Ritonja 

AAA Zlata odličnost