Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

81. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Osilnica, stran 176.

  
Na podlagi 29. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 15. in 38. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr. in 75/17 – spremembe in dopolnitve, 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 2. redni seji dne 6. 1. 2023 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Nadzornega odbora Občine Osilnica 
1. 
Občinski svet Občine Osilnica imenuje Nadzorni odbor Občine Osilnica v naslednji sestavi:
1. Anton Šercer,
2. Dejan Žagar,
3. Tatjana Bauer.
2. 
Predsednika Nadzornega odbora izvoli Nadzorni odbor izmed članov Nadzornega odbora.
3. 
Mandatna doba imenovanih članov Nadzornega odbora traja dokler traja mandat sedanjega Občinskega sveta Občine Osilnica.
4. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0014/2022/3
Osilnica, dne 6. januarja 2023
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti