Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

95. Pravilnik o spremembah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 217.

  
Na podlagi osmega odstavka 40. člena ter za izvajanje prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 40. člena, 41. člena, prvega odstavka 65. člena in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu 
1. člen 
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 6/22) se besedilo 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ, in to do roka, določenega z razpisom.
(2) Prijavo za vpis lahko kandidat odda bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti bodisi z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), lahko pa tudi na drug način, ki omogoča identifikacijo prijavitelja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Prijave, oddane na način, ki omogoča identifikacijo prijavitelja, se ne podpisujejo.
(3) Ne glede na način prijave iz prejšnjega odstavka kandidat vlaga priloge k prijavi elektronsko prek portala eVŠ.«.
2. člen 
Besedilo 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsi kandidati za vpis v magistrske študijske programe v enem ali več rokih, določenih z razpisom, morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ, in to do roka, določenega z razpisom. Kandidat lahko odda eno ali več prijav, določenih z razpisom.
(2) Prijavo za vpis lahko kandidat odda bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti bodisi z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), lahko pa tudi na drug način, ki omogoča identifikacijo prijavitelja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Prijave, oddane na način, ki omogoča identifikacijo prijavitelja, se ne podpisujejo.
(3) Ne glede na način prijave iz prejšnjega odstavka kandidat vlaga priloge k prijavi elektronsko prek portala eVŠ.«.
3. člen 
Besedilo 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsi kandidati za vpis v doktorske študijske programe v enem ali več rokih, določenih z razpisom, morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ, in to do roka, določenega z razpisom. Z razpisom je določeno, ali kandidat lahko odda eno ali več prijav.
(2) Prijavo za vpis lahko kandidat odda bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti bodisi z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), lahko pa tudi na drug način, ki omogoča identifikacijo prijavitelja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Prijave, oddane na način, ki omogoča identifikacijo prijavitelja, se ne podpisujejo.
(3) Ne glede na način prijave iz prejšnjega odstavka kandidat vlaga priloge k prijavi elektronsko prek portala eVŠ.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-162/2022/7
Ljubljana, dne 13. januarja 2023
EVA 2022-3330-0141
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost