Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

I 49/2022 Os-3809/22, Stran 79
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajnem sodniku Patriciju Bratužu v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Samiru Tukić, Plače 31, 5270 Ajdovščina, zaradi izterjave nadomestila preživnine s pp, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, s sklepom z dne 20. 12. 2022 dolžniku, ki je neznanega bivališča in nima pooblaščenca, postavilo začasno zastopnico.
Začasna zastopnica je odvetnica Vida Mali Lemut, Tovarniška c. 2a, 5270 Ajdovščina.
Postavljena začasna zastopnica bo zastopala dolžnika Samira Tukića, sedaj neznanega bivališča, vse dotlej, dokler ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini 
dne 20. 12. 2022 

AAA Zlata odličnost