Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

83. Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Sežana o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste, stran 176.

  
Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št. 032-8/2022-10 z dne 22. 12. 2022, da je članu Občinskega sveta Občine Sežana Andreju Sili prenehal mandat na podlagi pete alinee prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinska volilna komisija na seji dne 27. decembra 2022 na podlagi petega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter prvega odstavka 30. člena in 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – Odl. US)
u g o t o v i l a , 
da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata (pod zap. št. 7) z liste LISTA ANDREJ SILA IN PREVETRIMO KRAS #MLADIZMOREMO, v Občini Sežana za volitve članov Občinskega sveta Občine Sežana.
Ta kandidat je Ivo Bašić, Ulica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana.
Kandidat je dne 24. decembra 2022 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
Št. 041-2/2022-104
Sežana, dne 27. decembra 2022
Vesna Zobec 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti