Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

72. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta, stran 162.

  
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na seji, ki je bila dne 13. 10. 2022, sprejel
P R A V I L A 
za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta 
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika Občine Cerkno v volilno telo 13. volilne enote za izvolitev člana Državnega sveta. Določi lahko tudi enega kandidata za člana Državnega sveta.
2. člen 
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet Občine Cerkno v volilno telo za volitve člana Državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja). Določi lahko tudi enega kandidata za člana Državnega sveta.
3. člen 
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorja ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana Državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen 
Kandidate za elektorje lahko predlaga vsak član sveta.
5. člen 
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana Državnega sveta. Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen 
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana Državnega sveta· posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, najpozneje v 15 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov in ga pošlje županu.
7. člen 
Elektorja se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi na podlagi potrjenih kandidatur seznam kandidatov po abecednem redu priimkov kandidatov, začenši s črko, ki se določi z žrebom.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata za elektorja tako, da obkroži zaporedno številko pred kandidatom, za katerega glasuje. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen 
Kandidata za člana Državnega sveta se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi na podlagi potrjenih kandidatur seznam kandidatov po abecednem redu priimkov kandidatov, začenši s črko, ki se določi z žrebom.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred kandidatom za člana Državnega sveta, za katerega glasuje. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
9. člen 
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje oziroma za člane Državnega sveta pri glasovanju prejeli enako število glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki se opravi na seji občinskega sveta.
10. člen 
V kolikor je za kandidata za člana Državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupana.
11. člen 
Direktor občinske uprave mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana Državnega sveta skupaj s potrebnimi prilogami.
12. člen 
Pravila začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0006/2022
Cerkno, dne 13. oktobra 2022
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost