Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

80. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Osilnica, stran 175.

  
Na podlagi prvega odstavka 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 33. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr. ter 75/17 – spremembe in dopolnitve) izdajam
S K L E P 
o imenovanju podžupanje Občine Osilnica 
1. 
Za podžupanjo Občine Osilnica se imenuje Magi Žagar, stanujoča na naslovu Osilnica 29, 1337 Osilnica.
2. 
Podžupanja svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
Podžupanja pomaga županji pri njenem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti županje, za katere jo županja pooblasti.
3. 
Podžupanja nadomešča županjo v primeru njene odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti županje in tiste naloge, za katere jo županja pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata županji, podžupanja opravlja funkcijo županje do nastopa mandata novo izvoljenega župana.
4. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 032-0001/2022/1
Osilnica, dne 29. decembra 2022
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti