Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13. 1. 2023

Kazalo

73. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Ilirska Bistrica, stran 163.

  
P O R O Č I L O 
o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Ilirska Bistrica 
A. 
I. Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica je na 6. seji dne 23. 11. 2022, na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanj za volitve župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, zapisnikov o predčasnem glasovanju in glasovanju po pošti na lokalnih volitvah ter zapisnikov o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega izida lokalnih volitev 2022, ugotovila končne uradne izide glasovanja na lokalnih volitvah 2022, ki so bile 20. novembra 2022 in sestavila naslednje poročilo.
II. Volilna komisija je ugotovila:
1. a) V volilne imenike na območju občine je vpisanih 11192 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.
c) SKUPAJ VOLIVCEV ZA OBMOČJE OBČINE: 11192 volivcev.
2. Glasovalo je:
a) Po volilnih imenikih: 6398 volivcev.
b) S potrdilom ni glasoval nihče.
c) SKUPAJ GLASOVALO: 6398 volivcev.
3. Udeležba na lokalnih volitvah je bila 57,19 %.
B. VOLITVE ŽUPANA 
I. 1. Na volitvah župana je od 11192 volivcev po volilnih imenikih glasovalo 6398 volivcev. S potrdilom ni glasoval nihče.
2. Predčasno je glasovalo 568 volivcev, po pošti je glasovalo 23 volivcev.
3. Vseh oddanih glasovnic je bilo 6398, od katerih je bilo veljavnih 6369, neveljavnih pa 29.
4. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Kandidat
Št. glasov
% glasov
1. dr. GREGOR KOVAČIČ 
Predlagatelj: dr. Gregor Kovačič in skupina volivcev
2867
45,01
2. EMIL ROJC 
Predlagatelj: Aleš Rojc
2409
37,82
3. ANDREJ ČERNIGOJ 
Predlagatelj: OO N.Si Ilirska Bistrica
912
14,32
4. DUŠAN GRBEC 
Predlagatelj: OO SDS Ilirska Bistrica
181
2,84
II. Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov. To sta:
1. dr. GREGOR KOVAČIČ
2. EMIL ROJC
Drugi krog volitev za župana v skladu s tretjim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) razpiše Državna volilna komisija.
C. VOLITVE V OBČINSKI SVET 
I. 1. Na volitvah v občinski svet je od 11192 volivcev glasovalo 6398 volivcev. S potrdilom ni glasoval nihče.
2. Predčasno je glasovalo 568 volivcev, po pošti je glasovalo 23 volivcev.
3. Vseh oddanih glasovnic je bilo 6.398, od katerih je bilo veljavnih 6.300, neveljavnih pa 98.
4. Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
Ime liste 
Št. glasov
% glasov
1.
GREMO! – NEODVISNA LISTA DR. GREGORJA KOVAČIČA
2124
33.71
2.
LISTA SVEŽI
770
12.22
3.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
623
9.89
4.
POVEZOVALNA LISTA EMILA ROJCA
1070
16.98
5.
PIRATSKA STRANKA – PIRATI
80
1.27
6.
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
73
1.16
7.
SOCIALNI DEMOKRATI
223
3.54
8.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
742
11.78
9.
GIBANJE SVOBODA
595
9.44
5. Na podlagi prvega odstavka 18. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN šr. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, 44/18 in 189/20 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) Občinski svet Občine Ilirska Bistrica šteje 23 članov.
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 23
Lista: 1 – GREMO! – NEODVISNA LISTA DR.GREGORJA KOVAČIČA
Skupno št. glasov: 2124 
% glasov: 33,71 %
Št. izvoljenih: 9 
Kandidat
1. DR. GREGOR KOVAČIČ
Izvoljen
2. DRAGICA JAKSETIČ
Izvoljen
3. ANDREJ BERGOČ
Izvoljen
4. ANDREJA SLAVEC
Izvoljen
5. DR. ROK SMRDELJ
Izvoljen
6. MATEJA KRESEVIČ BARIČIČ
Izvoljen
7. KLEMEN ŠLOSAR
Izvoljen
8. DR. TINA ŠTEMBERGER
Izvoljen
9. MITJA JAGODNIK
Izvoljen
Lista: 2 – POVEZOVALNA LISTA EMILA ROJCA
Skupno št. glasov: 1070
% glasov: 16,98 %
Št. izvoljenih: 4 
Kandidat
1. BORUT ROJC
Izvoljen
2. SONJA ČOŠIĆ
Izvoljen
3. IGOR JANIČIJEVIĆ
Izvoljen
4. LILIJANA VALENČIČ
Izvoljen
Lista: 3 – LISTA SVEŽI
Skupno št. glasov: 770
% glasov: 12,22 %
Št. izvoljenih: 3
Kandidat
1. ANDREJ BATISTA
Izvoljen
2. ANDREJA KURET
Izvoljen
3. SIMON VIČIČ
Izvoljen
Lista: 4 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 742
% glasov: 11,78 %
Št. izvoljenih: 3 
Kandidat
1. ANDREJ ČERNIGOJ
Izvoljen
2. TEJA ISKRA
Izvoljen
3. DOMEN VODOPIVEC
Izvoljen
Lista: 5 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 623
% glasov: 9,89 %
Št. izvoljenih: 2 
Kandidat
1. DUŠAN GRBEC
Izvoljen
2. ADRIANA GOMBAČ
Izvoljen
Lista: 6 – GIBANJE SVOBODA
Skupno št. glasov: 595
% glasov: 9,44 %
Št. izvoljenih: 2 
Kandidat
1. BOŠTJAN KERMA
Izvoljen
2. URŠA BLAZINŠEK
Izvoljen
Č. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
Seznam krajevnih skupnosti, volilnih enot, kandidatov in število glasov, ki jih je dobil posamezen kandidat ter kateri kandidati so izvoljeni – potemnjeni tisk, je v prilogi in se ga objavi na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.
D. 
Občinska volilna komisija ni ugotovila nobenih posebnih okoliščin pri delu volilnih odborov.
Volitve v svet krajevne skupnosti
Večinski sistem – več VE
Izid glasovanja (po številu glasov – za vse skupnosti v občini) 
Bitnja – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
41
Neveljavnih 
6
Veljavnih glasovnic:
35
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Branko Valenčič
35
100,00
Bitnja – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
39
Neveljavnih 
3
Veljavnih glasovnic:
36
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Andrej Frank
36
100,00
Bitnja – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih glasovnic:
18
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
18
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Janko Kastelic
18
100,00
Bitnja – VOLILNA ENOTA 05
Oddanih glasovnic:
24
Neveljavnih 
5
Veljavnih glasovnic:
19
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Jožefa Valenčič
19
100,00
Dolnji Zemon – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
241
Neveljavnih 
4
Veljavnih glasovnic:
237
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
3
David Rolih
131
55,27
2
Valter Sedmak
117
49,37
1
Petra Baša
89
37,55
Harije – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
145
Neveljavnih 
7
Veljavnih glasovnic:
138
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
2
Peter Valenčič
92
66,67
1
Ciril Edvard Jelerčič
85
61,59
Harije – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
48
Neveljavnih 
3
Veljavnih glasovnic:
45
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
2
Ivan Logar
27
60,00
1
Judita Kadirić
25
55,56
Harije – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih glasovnic:
42
Neveljavnih 
10
Veljavnih glasovnic:
32
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Dušan Gombač
32
100,00
Hrušica – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
112
Neveljavnih 
2
Veljavnih glasovnic:
110
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
3
Šime (Franc) Poropat
73
66,36
1
Patrik Križman
64
58,18
2
Zlatko Brožič
48
43,64
Ilirska Bistrica – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
184
Neveljavnih 
34
Veljavnih glasovnic:
150
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Peter Novak
150
100,00
Ilirska Bistrica – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih glasovnic:
146
Neveljavnih 
10
Veljavnih glasovnic:
136
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Luka Butinar
136
100,00
Ilirska Bistrica – VOLILNA ENOTA 05
Oddanih glasovnic:
216
Neveljavnih 
62
Veljavnih glasovnic:
154
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Robert Ličan
154
100,00
Jelšane – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
147
Neveljavnih 
7
Veljavnih glasovnic:
140
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Robert Brozina
100
71,43
3
Ivan Ceglar
60
42,86
2
Tomo Saftič
49
35,00
Jelšane – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
48
Neveljavnih 
2
Veljavnih glasovnic:
46
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
2
Tomislav Rutar
39
84,78
1
David Gulja
28
60,87
Jelšane – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih glasovnic:
72
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
72
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Matjaž Vičič
60
83,33
2
Danjel Saftič
40
55,56
Knežak – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
205
Neveljavnih 
9
Veljavnih glasovnic:
196
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Andrej Novak
152
77,55
2
Tine Slavec
148
75,51
3
Brigita Žvokelj
142
72,45
Knežak – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
71
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
71
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
6
Marko Šajn
56
78,87
3
Anton Delost, Koritnice 14
50
70,42
1
Izidor Sedmak
49
69,01
2
Špela Sedmak
19
26,76
4
Matija Tomšič
19
26,76
5
Anton Delost
12
16,90
Koseze – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
191
Neveljavnih 
4
Veljavnih glasovnic:
187
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
2
Simon Sedmak
157
83,96
1
Borut Tomšič
118
63,10
Koseze – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
100
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
100
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Janez Ljubič
88
88,00
2
Gregor Šepić
88
88,00
Koseze – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih glasovnic:
90
Neveljavnih 
6
Veljavnih glasovnic:
84
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Goran Boštjančič
68
80,95
2
Marijan Boštjančič
51
60,71
Koseze – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih glasovnic:
15
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
15
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Rihard Mežnar
15
100,00
Kuteževo – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
117
Neveljavnih 
1
Veljavnih glasovnic:
116
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Martin Prosen
103
88,79
2
Jadran Uljan
95
81,90
3
Sandra Jaksetič
86
74,14
Kuteževo – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
70
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
70
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Miha Fajdiga
65
92,86
2
Borut Grlj
55
78,57
Novokračine – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
108
Neveljavnih 
1
Veljavnih glasovnic:
107
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
3
Matej Žigman
97
90,65
1
Karmen Rutar Iskra
91
85,05
2
Josip Iskra
85
79,44
Novokračine – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
43
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
43
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
2
Peter Iskra
39
90,70
1
Dušan Kalčič
37
86,05
Novokračine – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih glasovnic:
7
Neveljavnih 
3
Veljavnih glasovnic:
4
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Aleš Rutar
4
100,00
Ostrožno Brdo – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
38
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
38
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Dušan Malečkar
32
84,21
3
Miran Volk
29
76,32
2
Eva Maslo
20
52,63
Podgrad – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
266
Neveljavnih 
26
Veljavnih glasovnic:
240
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Domen Vodopivec
240
100,00
Podgrad – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
69
Neveljavnih 
1
Veljavnih glasovnic:
68
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
2
Robert Jelenič
55
80,88
1
Branko Butinar
37
54,41
Podgrad – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih glasovnic:
33
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
33
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Marijan Mavrič
23
69,70
2
Simon Petrač
27
81,82
Pregarje – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
84
Neveljavnih 
2
Veljavnih glasovnic:
82
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
3
Aljaž Zadnik
60
73,17
1
Ingrid Dodič
56
68,29
2
Denis Kastelic
51
62,20
Pregarje – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
30
Neveljavnih 
8
Veljavnih glasovnic:
22
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Branco Frank
14
63,64
2
Jožko Mahne
13
59,09
Pregarje – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih glasovnic:
13
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
13
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Leopold Ludvik
13
100,00
Pregarje – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih glasovnic:
28
Neveljavnih 
2
Veljavnih glasovnic:
26
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Zoran Frank
23
88,46
2
Dejan Samsa
11
42,31
Pregarje – VOLILNA ENOTA 05
Oddanih glasovnic:
12
Neveljavnih 
2
Veljavnih glasovnic:
10
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Dejan Boršić
10
100,00
Prem – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
74
Neveljavnih 
1
Veljavnih glasovnic:
73
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Matjaž Perenič
62
84,93
2
Nataša Olenik
59
80,82
3
Edvard Olenik
51
69,86
Prem – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
69
Neveljavnih 
4
Veljavnih glasovnic:
65
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Bojan Samsa
54
83,08
3
Vojko Grahor
44
67,69
2
Patricija Mršnik Poklar
39
60,00
Prem – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih glasovnic:
38
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
38
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
2
Polona Čeligoj
27
71,05
3
Matej Kirn
25
65,79
1
Erik Perkan
23
60,53
Rečica – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
38
Neveljavnih 
1
Veljavnih glasovnic:
37
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Suzana Janežič
36
97,30
2
Tomaž Tomažič
36
97,30
Rečica – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih glasovnic:
10
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
10
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Feliks Peternelj
10
100,00
Rečica – VOLILNA ENOTA 04
Oddanih glasovnic:
40
Neveljavnih 
2
Veljavnih glasovnic:
38
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Tomaž Gombač
26
68,42
2
Mojca Mejak
24
63,16
Rečica – VOLILNA ENOTA 05
Oddanih glasovnic:
58
Neveljavnih 
7
Veljavnih glasovnic:
51
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Simon Vičič
42
82,35
2
Petra Valenčič
33
64,71
Starod – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
28
Neveljavnih 
1
Veljavnih glasovnic:
27
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
2
Boštjan Maljevac
24
88,89
1
Valter Hrvatin
20
74,07
Starod – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
6
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
6
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Robert Šiško
6
100,00
Starod – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih glasovnic:
9
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
9
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
2
Noemi Stopar
8
88,89
1
Mirko Maljevac
7
77,78
Šembije – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
132
Neveljavnih 
8
Veljavnih glasovnic:
124
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
3
Tadeja Pecman Penko
93
75,00
2
Rok Šenkinc
79
63,71
1
Anton Šenkinc
64
51,61
Šembije – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
17
Neveljavnih 
2
Veljavnih glasovnic:
15
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
1
Janez Logar
15
100,00
Topolc – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
181
Neveljavnih 
6
Veljavnih glasovnic:
175
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
3
Nejc Seles
109
62,29
1
Vojko Jenko
74
42,29
4
Darko Pavlovič
72
41,14
2
Ado Barbiš
46
26,29
Topolc – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih glasovnic:
46
Neveljavnih 
0
Veljavnih glasovnic:
46
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Milivoj Kaluža
46
100,00
2
Anton Vičič
34
73,91
Vrbovo – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
153
Neveljavnih 
9
Veljavnih glasovnic:
144
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Joško Štembergar
144
100,00
Vrbovo – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
77
Neveljavnih 
1
Veljavnih glasovnic:
76
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Radivoj Čekada
62
81,58
2
Sandi Udovič
31
40,79
Vrbovo – VOLILNA ENOTA 03
Oddanih glasovnic:
76
Neveljavnih 
8
Veljavnih glasovnic:
68
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
1
Primož Čekada
68
100,00
Zabiče – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
128
Neveljavnih 
8
Veljavnih glasovnic:
120
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
5
Alojz Rutar
91
75,83
4
Renata Krivograd
58
48,33
3
Marijan Žele
58
48,33
1
Zlatko Zeljković
46
38,33
2
Borut Celin
39
32,50
Zabiče – VOLILNA ENOTA 02
Oddanih glasovnic:
120
Neveljavnih 
3
Veljavnih glasovnic:
117
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
3
Domen Kastelic
97
82,91
1
Jasna Poklar
88
75,21
2
Ksenija Fabec
86
73,50
Jasen – VOLILNA ENOTA 01
Oddanih glasovnic:
152
Neveljavnih 
18
Veljavnih glasovnic:
134
Izžrebana številka
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov ( %)
2
Peter Kresevič
69
51,49
1
Primož Šestan
65
48,51
3
Sebastijan Ferlež
56
41,79
Št. 041-32/2022
Ilirska Bistrica, dne 23. novembra 2022
Predsednik 
občinske volilne komisije 
Srečko Ritonja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti