Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012, Kazalo


DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1350. Metodologija nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1351. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za državne in evropske študije

OBČINE

Ajdovščina

1352. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2011

Brezovica

1353. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
1354. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov
1355. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica

Dobrova-Polhov Gradec

1356. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec
1357. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dravograd

1358. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2011
1359. Odlok o uporabi javnih površin v Trškem jedru Dravograda
1360. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dravograd
1361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zimski službi

Ig

1362. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2011
1363. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki

Kamnik

1364. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta K-9 Šole

Komen

1365. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2011
1366. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2012
1367. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen
1368. Sklep o prenehanju statusa nepremičnega spomenika na zemljišču v k.o. Hruševica

Majšperk

1369. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2012
1370. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk
1371. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Majšperk

Mežica

1372. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2011

Polzela

1373. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2012
1374. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela«

Sežana

1391. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2011
1392. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
1393. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

1375. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«

Slovenska Bistrica

1376. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Šempeter-Vrtojba

1377. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2011

Šentjur

1378. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2011
1379. Odlok o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Šentjur
1380. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi subvencij in štipendij v Občini Šentjur
1381. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest in gradnje javnih cest na območju Občine Šentjur
1382. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Šentrupert

1383. Odlok o občinskih cestah
1384. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert

Šmarje pri Jelšah

1394. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Šmarješke Toplice

1385. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice

Šmartno pri Litiji

1386. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
1387. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji

Veržej

1388. Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2011
1389. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2012
1390. Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki

Žalec

1395. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2011
1396. Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec
1397. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Občini Žalec
1398. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
1399. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012

Žiri

1400. Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2011
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti