Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1355. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica, stran 2791.

Na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 103/09) se 4. člen spremeni tako, da se besedilo »22. členu Zakona o socialnem varstvu« nadomesti z besedilom »8. členu Zakona o socialno varstvenih prejemkih«.
2. člen
V Pravilniku se druga alinea 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, pa pridobivajo dohodke iz 12. člena socialno varstvenih prejemkih skupaj z upravičencem.«
3. člen
V Pravilniku se prvi odstavek 10. člena spremeni tako, da se besedilo »22. člena Zakona o socialnem varstvu« nadomesti z besedilom »8. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih« ter besedilo »Zakon o socialnem varstvu« nadomesti z besedilom »Zakon o socialno varstvenih prejemkih«.
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri določitvi višine denarne pomoči se upoštevajo dohodki in prejemki posameznika ali družine, na način kot to določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih.«
4. člen
V Pravilniku se drugi odstavek 13. člena spremeni tako, da se besedilo »Zakonom o socialnem varstvu« nadomesti z besedilom »Zakonom o socialno varstvenih prejemkih«.
5. člen
V Pravilniku se 16. člen spremeni tako, da se besedilo »Zakona o socialnem varstvu« nadomesti z besedilom »Zakona o socialno varstvenih prejemkih«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16/12
Brezovica, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.