Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1382. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 2854.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr. in 20/11 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 11. redni seji 12. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1.
Ukine se status grajenega javnega dobra za nepremičnine:
– parc. št. 1205/53, k.o. 1133 – Goričica (ID 9246472), ID znak: 1133-1205/53-0, neplodno v izmeri 7 m²,
– parc. št. 1206/3, k.o. 1133 – Goričica (ID 9246479), ID znak: 1133-1206/3-0, neplodno v izmeri 98 m²,
– parc. št. 1206/4, k.o. 1133 – Goričica (ID 9246480), ID znak: 1133-1206/4-0, neplodno v izmeri 114 m²,
– parc. št. 620/4, k.o. 1124 – Slatina (ID 1843578), ID znak: 1124-620/4-0, pot v izmeri 461 m²,
– parc. št. 891/2, k.o. 1130 – Vodule (ID 3963869), ID znak: 1130-891/2-0, pot v izmeri 146 m²,
– parc. št. 862/6, k.o. 1130 – Vodule (ID 767624), ID znak: 1130-862/6-0, neplodno v izmeri 118 m²,
– parc. št. 772/5, k.o. 1163 – Šentvid pri Planini (ID 5914688), ID znak: 1163-772/5-0, cesta v izmeri 27 m²,
– parc. št. 772/6, k.o. 1163 – Šentvid pri Planini (ID 5914689), ID znak: 1163-772/6-0, cesta v izmeri 11 m² in
– parc. št. 772/7, k.o. 1163 – Šentvid pri Planini (ID 5914690), ID znak: 1163-772/7-0, cesta v izmeri 96 m².
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0176/2011-3 (232)
Šentjur, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.