Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1368. Sklep o prenehanju statusa nepremičnega spomenika na zemljišču v k.o. Hruševica, stran 2829.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 11. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o prenehanju statusa nepremičnega spomenika na zemljišču v k.o. Hruševica
1.
S tem sklepom preneha status spomenika na parc. št. 1041/4, k.o. Hruševica.
2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne v veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-4/2012-4
Komen, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.