Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1398. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec, stran 2877.

Na podlagi 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 45/10 in 6/12) je Občinski svet Občine Žalec na 13. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
1. člen
Izdaja se soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec v višini 18,08 EUR za opravljeno uro storitve na delavni dan.
V primeru izvajanja storitve na nedeljo, državni praznik ali dela prost dan je cena 20,06 EUR za opravljeno uro storitve.
2. člen
Subvencija občine k ceni storitve Pomoč družini na domu je 10,61 EUR na uro na delovni dan oziroma 11,60 EUR na uro v primeru izvajanja storitve na nedeljo, državni praznik ali dela prosti dan.
Subvencija za opravljeno uro neposredne socialne oskrbe za uporabnika je deljena na štiri dele:
– na del v višini 1,50 EUR na uro, ki predstavlja delež stroškov strokovne priprave dokumentacije. Do tega dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki te storitve,
– na del višine 1,16 EUR na uro, ki predstavlja delež stroškov vodenja in koordiniranja izvajanja storitve. Do tega dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki te storitve,
– na del v višini 0,82 EUR, ki predstavlja prispevek občine za kritje razlike do polnih plač socialnih oskrbovalk, zaposlenih preko javnih del,
– na del v višini 7,13 EUR na uro oziroma 8,12 EUR na uro v primeru izvajanja storitve na nedeljo, državni praznik ali dela prosti dan.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. maja 2012 dalje.
Št. 152-01-00002/2012
Žalec, dne 20. aprila 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.