Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1387. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji, stran 2865.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in s spremembami), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 in 5/09) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 13. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
I.
Občina Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec javne službe Dom Tisje, v višini 17,74 EUR na uro.
II.
Cena strokovne priprave, vodenja in koordiniranja storitve znaša 230,49 EUR na mesec.
Stroški tega dela storitve so v celoti subvencija občine.
III.
Cena neposredne socialne oskrbe na domu znaša 15,19 EUR na efektivno uro. Cena storitve za neposrednega uporabnika znaša 3,80 EUR na efektivno uro, preostali del do polne cene storitve pa je subvencija občine.
Cena neposredne socialne oskrbe na domu, ki je opravljena v popoldanskem, nočnem času, na nedeljo ali na državni praznik oziroma dela prost dan, se za uporabnika storitve in občino poveča v skladu s 16. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 101/11).
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, cene in subvencije iz tega sklepa pa se začno uporabljati s 1. 4. 2012.
Št. 551-005/2011
Šmartno pri Litiji, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.