Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1376. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro, stran 2843.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 9. redni seji dne 12. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za nepremičnino:
– parc. št. 2518/4, k.o. Slovenska Bistrica (753), travnik, v izmeri 443,00 m2.
Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-3/2012-9/12
Slovenska Bistrica, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.