Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1399. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012, stran 2878.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 19. 4. 2012 sprejel
D O P O L N I T E V L E T N E G A N A Č R T A
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
1. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012 se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 2.784.906,00 EUR.
(PRILOGA 2).«
V prilogi 2 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
STAVBNA ZEMLJIŠČA
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
|ZAP.|PARCELNA|KATASTRSKA|ORIENTACIJSKA|  METODA  | EKONOMSKA |
| ŠT.|ŠTEVILKA| OBČINA | VREDNOST  |RAZPOLAGANJA|UTEMELJENOST|
|  |    | IN ŠIFRA |       |      |      |
|  |    |KATASTRSKE|       |      |      |
|  |    | OBČINE |       |      |      |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
| 24.|1720/15 |997 –   |  76,00   |Neposredna |Občina ne  |
|  |    |Gotovlje |       |pogodba   |potrebuje  |
|  |    |     |       |      |parcele –  |
|  |    |     |       |      |planirana  |
|  |    |     |       |      |menjava   |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
| 25.|Del   |994 –   |  73,00   |Neposredna |Občina ne  |
|  |2107/1 |Zalog   |       |pogodba   |potrebuje  |
|  |    |     |       |      |parcele   |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
|ZAP.|PARCELNA|KATASTRSKA|ORIENTACIJSKA|  METODA  | EKONOMSKA |
| ŠT.|ŠTEVILKA| OBČINA | VREDNOST  |RAZPOLAGANJA|UTEMELJENOST|
|  |    | IN ŠIFRA |       |      |      |
|  |    |KATASTRSKE|       |      |      |
|  |    | OBČINE |       |      |      |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
| 23.|Del   |977 –   |  180,00  |Neposredna |Občina ne  |
|  |2118/2 |Železno  |       |pogodba   |potrebuje  |
|  |    |     |       |      |parcele   |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
| 24.|Del   |994 –   |  73,00   |Neposredna |Občina ne  |
|  |2107/1 |Zalog   |       |pogodba   |potrebuje  |
|  |    |     |       |      |parcele   |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
| 25.|Del   |1000 –  |  200,00  |Neposredna |Občina ne  |
|  |1499/1 |Levec   |       |pogodba   |potrebuje  |
|  |    |     |       |      |parcele   |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
| 26.|2107/2 |994 –   |  77,00   |Neposredna |Občina ne  |
|  |    |Zalog   |       |pogodba   |potrebuje  |
|  |    |     |       |      |parcele   |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
2. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-39/2011
Žalec, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.