Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1367. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen, stran 2829.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in 12. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje izgradnje kanalizacije v naselju Komen (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Komen na 11. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen
1. člen
V Pravilniku o načinu odmere in plačevanja komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje v naselju Komen (Uradni list RS, št. 17/12) se za 6. členom doda nov 6.a člen pravilnika, ki se glasi:
»Občinska uprava lahko z odločbo o odmeri komunalnega prispevka odobri zavezancu odlog plačila komunalnega prispevka pod pogoji iz naslednjega odstavka.
Odlog plačila občinska uprava odobri zavezancu, ki je socialno ogrožena fizična oseba, in sicer na podlagi mnenja Centra za socialno delo, ki ga ta izdela ob upoštevanju kriterijev za dodelitev denarne socialne pomoči ali izredne denarne pomoči.
Odlog plačila komunalnega prispevka se odobri za eno leto od izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 429-3/2012-6
Komen, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.