Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1380. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi subvencij in štipendij v Občini Šentjur, stran 2854.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 11. redni seji 12. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dodelitvi subvencij in štipendij v Občini Šentjur
1. člen
V Pravilniku o dodelitvi subvencij in štipendij v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 118/03 in 7/07) se v prvem odstavku 3. člena na koncu besedila 3. točke namesto pike vstavi podpičje in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. subvencioniranje dela drugih štipendij na podlagi sklenjenih pogodb z zunanjimi nosilci štipendiranj, s katerimi se uredijo pogoji, merila in višina subvencije. Pogodbe z zunanjimi nosilci štipendiranj na predlog Komisije za štipendiranje sklene župan.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-2/2006(242)
Šentjur, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.