Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1381. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest in gradnje javnih cest na območju Občine Šentjur, stran 2854.

Na podlagi 11. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je občinski svet na 11. redni seji 12. 4. 2012 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest in gradnje javnih cest na območju Občine Šentjur
1. člen
Občina Šentjur (v nadaljnjem besedilu: občina) na podlagi Investicijskega programa z oceno finančnih posledic podelitve koncesije na področju izvajanja dejavnosti rednega vzdrževanja in obnavljanja lokalnih cest in drugih prometnih površin v Občini Šentjur z določilom primernega nadomestila koncesionarju in ekonomskih pogojev za pripravo razpisa sprejme odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest in gradnje javnih cest na območju Občine Šentjur v obliki pogodbenega (koncesijskega) javno-zasebnega partnerstva.
2. člen
Občinski svet Občine Šentjur pooblašča župana, da prične s postopki priprave akta o javno-zasebnem partnerstvu.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0142-0001/2012(230)
Šentjur, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.