Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1384. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert, stran 2863.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 14. redni seji dne 24. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert
1. člen
V 4. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert (Uradni list RS, št. 26/11) se:
– iz Tabele odsekov JP (priloga 2) črta javno pot, pod zaporedno številko 76, z naslednjo vsebino:
+----+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
|Zap.|Kat.| Cesta| Odsek|Začetek| Potek  | Konec|Dolžina|Preostala|
| št.|  |   |   | odseka|      |odseka| (m) |dolžina v|
|  |  |   |   |    |      |   |    | sosednji|
|  |  |   |   |    |      |   |    | občini |
|  |  |   |   |    |      |   |    |  (m)  |
+----+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
| 76.| JP |927690|927694|  O  |Šentrupert |Z HŠ 2| 347 |     |
|  |  |   |   | 425302| -ulica 2 |   |    |     |
+----+----+------+------+-------+-----------+------+-------+---------+
– spremeni zadnji stavek, ki se pravilno glasi: »Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Šentrupert znaša 75.429 m (75,429 km).«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0006/2011-8
Šentrupert, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.