Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1351. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za državne in evropske študije, stran 2778.

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 13/94, 39/95 – Odl. US, 18/98 – Odl. US, 35/98 – Odl. US, 99/99, 64/01, 100/03, 63/04, 94/06, 15/08 – Odl. US, 64/08, 59/07 – ZŠtip, 86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 Odl. US in 78/11) je Upravni odbor Fakultete za državne in evropske študije dne 19. 1. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom Fakultete za državne in evropske študije
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja Fakulteta za državne in evropske študije in so javna listina. Diplomo dobi študent/ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
2. člen
Fakulteta za državne in evropske študije izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi: diplomo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi I. stopnje, diplomo o magisteriju II. stopnje in diplomo o doktoratu III. stopnje ter diplomo o pridobljeni izobrazbi po starih programih: diplomo o pridobljeni izobrazbi na specialističnem študiju, diplomo o magisteriju znanosti in diplomo o doktoratu znanosti.
3. člen
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom zaščitenem papirju. Na papirju dimenzij 30,4 mm x 21,5 mm je v sredini zgornjega dela natisnjen znak Fakultete za državne in evropske študije v zlati barvi, v sredini spodnjega dela pa je z izbočenim slepim tiskom natisnjen grb Slovenije z napisom fakultete.
Diplome o pridobljeni izobrazbi iz 2. člena tega pravilnika vsebujejo: ime in priimek kandidata/ke, datum rojstva, kraj in država rojstva, datum diplomiranja, ime študijskega programa, strokovni naslov oziroma znanstveni naslov, ki ga študent/ka pridobi z zaključenim študijem ter njegova okrajšava, zaporedno številko diplome, kraj in datum izdaje, pečat Fakultete za državne in evropske študije ter podpis dekana/dekanice in predsednika/predsednice upravnega odbora.
4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje datum izdaje, pečat Fakultete za državne in evropske študije ter podpis dekana/dekanice Fakultete za državne in evropske študije. Vzorci diplom o pridobljeni dodiplomski in podiplomski izobrazbi so objavljeni v prilogi tega pravilnika in so njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati na dan objave na uradni spletni strani Fakultete za državne in evropske študije in se nato objavi še v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kranj, dne 19. januarja 2012
prof. dr. Peter Jambrek l.r.
Predsednik upravnega odbora
Fakultete za državne in evropske študije