Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2012 z dne 30. 4. 2012

Kazalo

1353. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, stran 2789.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, z vsemi spremembami in dopolnitvami) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 19. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
1. člen
V Odloku o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (Uradni list RS, št. 63/08) se druga alinea 18. člena spremeni tako, da se glasi:
»– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri s specializacijo iz pediatrije ali psihiatrije ali pedopsihiatrije,«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Naloge strokovnega vodje se določijo skladno z aktom o sistemizacija delovnih mest javnega zavoda.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 17/12
Brezovica, dne 19. aprila 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.