Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3286. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3320. Uredba o spremembah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

Odloki

3321. Odlok o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod

MINISTRSTVA

3287. Pravilnik o spremembah Pravilnika o darovanju in pridobivanju človeških tkiv in celic
3322. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin

BANKA SLOVENIJE

3288. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3289. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
3290. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov
3291. Statut Veterinarske zbornice Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3292. Pristop h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

3293. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za župana Občine Ajdovščina dne 5. 10. 2014 in 19. 10. 2014
3294. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu rednih volitev za občinski svet dne 5. 10. 2014

Dobje

3295. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobje – drugi krog, izvedenih dne 19. oktobra 2014
3296. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih dne 5. 10. 2014

Dol pri Ljubljani

3297. Poročilo o izidu volitev v občinski svet in župana na lokalnih volitvah 2014

Grad

3298. Poročilo o izidu volitev župana Občine Grad – 1. krog
3299. Poročilo o izidu volitev župana Občine Grad – 2. krog
3300. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Grad

Kočevje

3301. Cenik storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega omrežja

Krško

3302. Poročilo o izidu splošnih volitev župana občine Krško
3303. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško
3304. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti
3305. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v občini Krško

Naklo

3306. Poročilo občinske volilne komisije pri ugotavljanju volilnega izida za župana Občine Naklo na volitvah dne 5. 10. 2014
3307. Poročilo občinske volilne komisije pri ugotavljanju volilnega izida za člane Občinskega sveta Občine Naklo na volitvah dne 5. 10. 2014

Radeče

3308. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Radeče dne 5. oktobra 2014
3309. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Radeče dne 5. oktobra 2014

Rogašovci

3310. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogašovci o prehodu mandata na naslednjega kandidata za člana Občinskega sveta Občine Rogašovci

Sevnica

3311. Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Sevnica

Slovenska Bistrica

3312. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica

Sveti Jurij ob Ščavnici

3313. Poročilo o izidu 2. kroga volitev za župana, izvedenih dne 19. 10. 2014 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Tolmin

3314. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. marca 2015

Trebnje

3315. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana – drugi krog v Občini Trebnje, dne 19. 10. 2014

Turnišče

3316. Poročilo o izidu volitev župana Občine Turnišče v drugem krogu rednih volitev 19. 10. 2014

Vipava

3317. Poročilo o izidu volitev v Občini Vipava na rednih volitvah 5. oktobra 2014

Žalec

3318. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste
3319. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

POPRAVKI

3323. Popravek Uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Vrčice 2 v občini Semič, Renče 2 v občini Renče-Vogrsko, Pleterje P2b v občini Kidričevo in Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje
3324. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
3325. Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Podkraj v Občini Hrastnik

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti