Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

SV 183/2014 Ob-3840/14 , Stran 2443
SV 183/2014 Ob-3840/14
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Magde Poljšak Derganc iz Ljubljane, opr. št. SV 183/2014 z dne 28. 10. 2014, zastavitelj Goran Kanalec, rojen 29. 11. 1949, stanujoč Skapinova ulica 11, 1000 Ljubljana, izrecno in brezpogojno dovoljuje pri nepremičninah: (1) stanovanje št. 18, v 5. nadstropju, v skupni izmeri 51,52 m2, v prvem vrstnem redu, (2) poslovni prostori, v 5. nadstropju, v skupni izmeri 191,07 m2, v prvem vrstnem redu, (3) stanovanje v 9. etaži, z GURS oznako 1725-378-35, v skupni izmeri 102,01 m2, v drugem vrstnem redu; stanovanji in vsi poslovni prostori se nahajajo v stanovanjsko poslovnem objektu na Štefanovi 5 v Ljubljani, oziroma v kompleksu stavb »Nebotičnik«; nepremičnine niso etažno urejene; ustanovitev in vknjižbo hipoteke, in sicer pri nepremičninah pod točko 1. in 2. na prvem mestu, pri nepremičnini pod točko 3. pa v drugem vrstnem redu, in sicer za hipoteko ustanovljeno na podlagi notarskega zapisa kreditne pogodbe št. 120678 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, sklenjenih v obliki notarskega zapisa opr. št. SV-377/07, notarke Dušice Berden z dne 20. 7. 2007, v korist banke Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., matična št. 1319175: za zavarovanje denarne terjatve glavnice v višini 1.300.000,00 EUR z obrestmi in stroški, obresti iz 4. člena aneksa št. 3, k pogodbi, z obrestmi, ki tečejo od dneva črpanja kredita dalje ter morebitnimi zamudnimi obrestmi, pribitkom, vsemi nadomestili, stroški in pripadki, kot izhaja iz pogodbe; zapadlost glavnice oziroma končni rok plačila je 30. 9. 2015, oziroma z odpoklicem zavarovane terjatve, vse kot izhaja iz notarskega zapisa aneksa št. 4, k pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 515-53-20604519, z dne 7. 7. 2014, ki so ga sklenili banka Sberbank d.d., družba Polos d.o.o. in Goran Kanalec, ter aneksa št. 5, k pogodbi o dolgoročnem eurskem kreditu št. 515-53-20604519, z dne 15. 10. 2014, ki so ga sklenili banka Sberbank d.d., družba Polos d.o.o., Goran Kanalec, Zdenka Kanalec in družba Greka d.o.o., in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko po 142. členu SPZ, sklenjenih v obliki notarskega zapisa notarke Magde Poljšak Derganc iz Ljubljane, opr. št. SV 183/2014, z dne 28. 10. 2014, ter zaznambo neposredne izvršljivosti, vse v korist upnice Sberbank banka d.d., s skrajšano firmo Sberbank d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, matična št. 5496527000, davčna št. SI41561767.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti