Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Št. 911/14 Ob-3824/14 , Stran 2430
Št. 911/14 Ob-3824/14
Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Ješah, na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na seji Sveta zavoda Osnovne šole Šmarje pri Jelšah dne 23. 10. 2014, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite priporočeno s povratnico v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šmarje pri Jelšah

AAA Zlata odličnost