Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

3303. Poročilo o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško, stran 8747.

Občinska volilna komisija je na svoji 7. redni seji dne 9. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Krško, ugotovila
I.
+---------+--------+---------+----------------------------------+
|Št.   | Glasov | % glasov|Ime liste             |
|liste  |    |     |                 |
+---------+--------+---------+----------------------------------+
|1    |  81  | 0,96 % |ZA NAŠ KRAJ GRE          |
+---------+--------+---------+----------------------------------+
|2    | 1.108 | 13,20 % |SMC – STRANKA MIRA CERARJA    |
+---------+--------+---------+----------------------------------+
|3    | 571  | 6,80 % |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI |
|     |    |     |DEMOKRATI             |
+---------+--------+---------+----------------------------------+
|4    | 383  | 4,56 % |IDS – INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI |
|     |    |     |SOCIALIZEM            |
+---------+--------+---------+----------------------------------+
|5    | 140  | 1,67 % |SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA|
+---------+--------+---------+----------------------------------+
|6    | 760  | 9,05 % |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA   |
|     |    |     |UPOKOJENCEV SLOVENIJE       |
+---------+--------+---------+----------------------------------+
|7    | 601  | 7,16 % |ROK – STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN |
|     |    |     |KRAJEV              |
+---------+--------+---------+----------------------------------+
|8    | 2.523 | 30,05 % |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  |
+---------+--------+---------+----------------------------------+
|9    | 958  | 11,41 % |SD – SOCIALNI DEMOKRATI      |
+---------+--------+---------+----------------------------------+
|10    | 229  | 2,73 % |LISTA ZA PRAVIČNOST, RENTO IN   |
|     |    |     |RAZVOJ              |
+---------+--------+---------+----------------------------------+
|11    | 1.041 | 12,40 % |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA    |
|     |    |     |STRANKA              |
+---------+--------+---------+----------------------------------+
|Skupaj: | 8.395 |     |                 |
+---------+--------+---------+----------------------------------+
II.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatom direktno podeljeno 8 mandatov.
VOLILNA ENOTA 1 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena sta:
1. Vlado Grahovac, roj. 15.05.1961, Reštanj 48, Senovo
2. Sonja Bračun, roj. 02.05.1981, Veliki Kamen 34, Koprivnica
VOLILNA ENOTA 2 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
1. Jože Slivšek, roj. 29.09.1957, Zdole 36a, Zdole
VOLILNA ENOTA 3 – OD SKUPNO 9 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena sta:
1. Miran Stanko, roj. 28.03.1956, Stritarjeva ulica 17, Krško
2. Boštjan Pirc, roj. 02.06.1973, Gubčeva ulica 7, Krško (preferenčni glas)
SMC – STRANKA MIRA CERARJA, izvoljen je:
1. Dušan Dornik, roj. 22.02.1980, Cesta krških žrtev 40, Krško
VOLILNA ENOTA 4 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 2 MANDATA
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljena je:
1. Ana Somrak, roj. 01.05.1958, Ulica Anke Salmičeve 55, Leskovec pri Krškem
VOLILNA ENOTA 5 – OD SKUPNO 5 MANDATOV V VOLILNI ENOTI, 1 MANDAT
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, izvoljen je:
1. Janez Barbič, roj. 30.04.1969, Šutna 25, Podbočje
III.
V skladu s 16. in 17. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 21 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh petih volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 29 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 29 količnikov naslednje (drugi odstavek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah):
Število mandatov v občini : 29
  Zap. Količnik Št. Ime liste
  št.
  1   2523.00    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
  2   1261.50    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
  3   1108.00    STRANKA MIRA CERARJA
  4   1041.00    SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
  5   958.00    SOCIALNI DEMOKRATI
  6   841.00    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
  7   760.00    DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
            SLOVENIJE
  8   630.75    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
  9   601.00    STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
  10  571.00    NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
  11  554.00    STRANKA MIRA CERARJA
  12  520.50    SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
  13  504.60    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
  14  479.00    SOCIALNI DEMOKRATI
  15  420.50    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
  16  383.00    INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM
  17  380.00    DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
            SLOVENIJE
  18  369.33    STRANKA MIRA CERARJA
  19  360.43    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
  20  347.00    SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
  21  319.33    SOCIALNI DEMOKRATI
  22  315.38    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
  23  300.50    STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
  24  285.50    NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
  25  280.33    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
  26  277.00    STRANKA MIRA CERARJA
  27  260.25    SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
  28  253.33    DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
            SLOVENIJE
-----------------------------------------------------------------
  29  252.30    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
  30  239.50    SOCIALNI DEMOKRATI
  31  229.36    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
  33  221.60    STRANKA MIRA CERARJA
  34  210.25    SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Upoštevane so liste, ki kandidirajo v več kot eni volilni enoti.
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni občine Krško dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v posameznih volilnih enotah, na način opisan v točki II. tega poročila (tretji odstavek 16. člena Zakona o lokalnih volitvah). Tako posameznim listam na ravni občine pripada naslednje število mandatov:
+--------------------------------------------------+-----------+
|– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |     10|
|                         |  mandatov|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– SMC – STRANKA MIRA CERARJA           | 4 mandati|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       | 4 mandati|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– SD – SOCIALNI DEMOKRATI             | 3 mandati|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    | 3 mandati|
|SLOVENIJE                     |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|– IDS – INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM   |  1 mandat|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– ROK – STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV     | 2 mandata|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI   | 2 mandata|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS       | 0 mandatov|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– Lista Za Pravičnost, Rento In Razvoj      | 0 mandatov|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– Za naš kraj gre                 | 0 mandatov|
+--------------------------------------------------+-----------+
|                         |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|in jim glede na že podeljene mandate iz II. točke |      |
|tega poročila pripada še:             |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|– SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         | 3 mandati|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– SMC – STRANKA MIRA CERARJA           | 3 mandati|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       | 4 mandati|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– SD – SOCIALNI DEMOKRATI             | 3 mandati|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    | 3 mandati|
|SLOVENIJE                     |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|– IDS – INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM   |  1 mandat|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– ROK – STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV     | 2 mandata|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI   | 2 mandata|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS       | 0 mandatov|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– Lista Za Pravičnost, Rento In Razvoj      | 0 mandatov|
+--------------------------------------------------+-----------+
|– Za naš kraj gre                 | 0 mandatov|
+--------------------------------------------------+-----------+
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika iz 15. člena Zakona o lokalnih volitvah v volilni enoti (17. člen Zakona o lokalnih volitvah).
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah (7 kandidatov je prehitelo prve kandidate na listi zaradi preferenčnih glasov, med njimi je Boštjan Pirc (SLS), ki mu je podeljen direktni mandat, medtem ko so ostali kandidati Milena Bogovič Perko (SDS), Anton Petrovič (SD), Mojca Železnik (SLS), Aljoša Preskar (NSI), Julijan Kerin (ROK), Tamara Vonta (SD) prav tako prehiteli kandidate na prvem mestu:
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|Ime liste          | VE |Izvoljen je        |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA | 1 |Milena Bogovič Perko, roj. |
|STRANKA           |   |30.07.1959, Mali Kamen 31b,|
|               |   |Senovo (preferenčni glas) |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|IDS INICIATIVA ZA      | 1 |Olivera Mirkovič, roj.   |
|DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM   |   |03.06.1969,        |
|               |   |Delavska ulica 8, Senovo, |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|SOCIALNI DEMOKRATI      | 1 |Anton Petrovič, roj.    |
|               |   |01.12.1961         |
|               |   |Titova cesta 93, Senovo  |
|               |   |(preferenčni glas)     |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|SMC STRANKA MIRA CERARJA   | 2 |Aleš Zajc, roj. 20.06.1968 |
|               |   |Spodnji Stari Grad 36,   |
|               |   |Krško           |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 2 |Vlado Bezjak, roj.     |
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |   |29.03.1954         |
|               |   |naslov: Brestanica, Armeško|
|               |   |45             |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|SLS SLOVENSKA LJUDSKA    | 2 |Terezija Deržanič, roj.  |
|STRANKA           |   |22.09.1949         |
|               |   |Dolenja vas 36, Krško   |
|               |   |(preferenčni glas)     |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|SLS SLOVENSKA LJUDSKA    | 2 |Mojca Železnik, roj.    |
|STRANKA           |   |16.10.1966         |
|               |   |Jetrno selo 17, Brestanica |
|               |   |(preferenčni glas)     |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|SMC STRANKA MIRA CERARJA   | 3 |Tajana Dvoršek, roj.    |
|               |   |14.02.1979         |
|               |   |Valvasorjevo nabrežje 5,  |
|               |   |Krško           |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|NSI NOVA SLOVENIJA –     | 3 |Aljoša Preskar, roj.    |
|KRŠČANSKI DEMOKRATI     |   |24.03.1966         |
|               |   |Pot na Polšco 21, Krško  |
|               |   |(preferenčni glas)     |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 3 |Jožica Mikulanc, roj.   |
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |   |03.02.1953         |
|               |   |naslov: Krško, Rozmanova 48|
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|ROK STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN | 3 |Julijan Kerin, roj.    |
|IN KRAJEV          |   |28.01.1991         |
|               |   |Cesta 4. julija 67, Krško |
|               |   |(preferenčni glas)     |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|SD – SOCIALNI DEMOKRATI   | 3 |Tamara Vonta, roj.     |
|               |   |13.12.1970         |
|               |   |Sremič 15, Krško      |
|               |   |(preferenčni glas)     |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|SLS SLOVENSKA DEMOKRATSKA  | 3 |Jože Žabkar, roj.     |
|STRANKA           |   |30.01.1961         |
|               |   |Papirniška 15, Krško    |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|SMC STRANKA MIRA CERARJA   | 4 |Davorin Naglič, roj.    |
|               |   |08.03.1978         |
|               |   |Ulica Anke Salmič 52,   |
|               |   |Leskovec pri Krškem,    |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA | 4 |Alojz Marolt, roj.     |
|UPOKOJENCEV SLOVENIJE    |   |30.05.1955         |
|               |   |Drnovo 68, Leskovec pri  |
|               |   |Krškem           |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|SLS SLOVENSKA LJUDSKA    | 4 |Franc Lekše, roj.     |
|STRANKA           |   |03.01.1945         |
|               |   |Veliki Trn 18, Krško    |
|               |   |(preferenčni glas)     |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA  | 4 |Jože Olovec, roj.     |
|STRANKA           |   |10.08.1957         |
|               |   |Vrtnarska pot 1, Leskovec |
|               |   |pri Krškem         |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|ROK STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN | 5 |Tadej Radkovič, roj.    |
|IN KRAJEV          |   |21.07.1982         |
|               |   |Šutna 7, Podbočje     |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|NSI NOVA SLOVENIJA –     | 5 |Stanka Jurečič, roj.    |
|KRŠČANSKI DEMOKRATI     |   |15.11.1974         |
|               |   |Malo Mraševo 26, Podbočje |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|SD SOCIALNI DEMOKRATI    | 5 |Silvo Krošelj, roj.    |
|               |   |28.12.1974         |
|               |   |Cirje 6, Raka       |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
|SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA  | 5 |Jožef Zupančič, roj.    |
|STRANKA           |   |14.03.1940         |
|               |   |naslov: Raka, Podlipa 7  |
+-----------------------------+-----+---------------------------+
IV.
Člani občinskega sveta občine Krško izvoljeni na volitvah 5. 10. 2014 so:
V volilni enoti 1:
1. Vlado Grahovac  – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2. Sonja Bračun   – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
3. Milena Bogovič  – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Perko
4. Olivera Mirkovič – IDS INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI
          SOCIALIZEM
5. Anton Petrovič  – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
 
V volilni enoti 2:
1. Aleš Zajc    – SMC STRANKA MIRA CERARJA
2. Vlado Bezjak   – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
          SLOVENIJE
3. Jože Slivšek   – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Terezija     – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Deržanič
5. Mojca Železnik  – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 
V volilni enoti 3:
1. Dušan Dornik   – SMC STRANKA MIRA CERARJA
2. Tajana Dvoršek  – SMC STRANKA MIRA CERARJA
3. Aljoša Preskar  – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
4. Jožica Mikulanc – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
          SLOVENIJE
5. Julijan Kerin  – ROK STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
6. Miran Stanko   – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
7. Boštjan Pirc   – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8. Tamara Vonta   – SD SOCIALNI DEMOKRATI
9. Jože Žabkar   – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
 
V volilni enoti 4:
1. Davorin Naglič  – SMC STRANKA MIRA CERARJA
2. Alojz Marolt   – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
          SLOVENIJE
3. Ana Somrak    – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
4. Franc Lekše   – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
5. Jože Olovec   – SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
 
V volilni enoti 5:
1. Tadej Radkovič  – ROK STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV
2. Stanka Jurečič  – NSI NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI
3. Silvo Krošelj  – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
3. Jožef Zupančič  – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
5. Janez Barbič   – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Št. 041-4/2014 O3O2
Krško, dne 9. oktobra 2014
Predsednik OVK Krško:
Bojan Trampuš l.r.
Namestnica predsednika OVK Krško:
Darja Šonc l.r.
 
Člani OVK:
 
Urška Kerin l.r.
Silvia Ivačič l.r.
Nataša Močnik l.r.
Damjan Omerzu l.r.
Katarina Pompe l.r.
Dušan Šiško l.r.

AAA Zlata odličnost