Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

3315. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah župana – drugi krog v Občini Trebnje, dne 19. 10. 2014, stran 8760.

Občinska volilna komisija Občine Trebnje je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) – v nadaljevanju: ZLV na seji dne 21. 10. 2014
u g o t o v i l a
Skupni rezultat udeležbe
+-----------------------------+----------+---------+
|Skupno število volilcev z  |   9768|%    |
|območja občine:       |     |     |
+-----------------------------+----------+---------+
|Skupaj glasovalo po imeniku: |   4974|%    |
+-----------------------------+----------+---------+
|Skupaj glasovalo s potrdili: |     0|%    |
+-----------------------------+----------+---------+
|Skupaj glasovalo:      |   4974|%    |
+-----------------------------+----------+---------+
|Procent udeležbe v občini:  |   50.92|%    |
+-----------------------------+----------+---------+
I.
Skupni rezultat glasovanja za župana v Občini Trebnje:
+------+-----------------+-------------+------------+
| Zap. |Ime in priimek  | Št. glasov | % glasov |
| št. |kandidata    |       |      |
+------+-----------------+-------------+------------+
|  1 |ALOJZIJ KASTELIC |  2606   |  52.94  |
+------+-----------------+-------------+------------+
|  2 |ŠPELA SMUK    |  2317   |  47.06  |
+------+-----------------+-------------+------------+
II.
Občinska volilna komisija Občine Trebnje je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ugotovila, da je za župana Občine Trebnje izvoljen:
Alojzij Kastelic, rojen 30. 8. 1960, Rimska cesta 18 G, Trebnje,
ki je na rednih volitvah za župana dne 19. 10. 2014 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Trebnje, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatov za župana.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III.
Priloga poročila o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Trebnje za župana, dne 19. 10. 2014, so računalniški izpisi:
– skupni rezultat udeležbe,
– udeležba po voliščih,
– skupni rezultati glasovanja za župana v občini (po št. glasov),
– rezultati glasovanja za župana po voliščih,
– rezultat glasovanja za župana po rezultatih.
Št. 040-1/2014
Trebnje, dne 22. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Občine Trebnje
Predsednik
Metod Žužek l.r.
 
TAJNICA:
Darinka Trdina l.r.
 
ČLANI:
Tanja Cesar l.r.
Špela Sila l.r.
Gregor Slavič l.r.
Marjan Zupančič l.r.
Mojca Pekolj l.r.
Rober Pavc l.r.
Jernej Korbar l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina