Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

3288. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, stran 8721.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06, uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
1. člen
V Sklepu o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 12/12, 36/12, 17/13 in 24/13, v nadaljevanju sklep) se v 1. členu v poglavju I. POSLOVANJE Z BANKAMI tarifna številka 3 »Čezmejna plačila in plačila v/iz tujine in nostro čeki« spremeni tako, da se glasi:
   »3.  Čezmejna plačila in       12,50 EUR za
     plačila               nalog«.
     v/iz tujine in nostro
     čeki
2. člen
V sklepu se v poglavju II. POSLOVANJE S KOMITENTI tarifna številka 6 »Vodenje računa« spremeni tako, da se glasi:
   »a)  vodenje računa         10,00 EUR na
                        mesec
  b)  odlivni plačilni nalogi
     – avtomatska obdelava
     nalogov znesek nakazila
     je večji         1,50 EUR za nalog
     od 50.000 EUR in
     nujni nalogi
     znesek nakazila je manjši 0,05 EUR za nalog
     ali enak 50.000 EUR      12,50 EUR za
     – ročna obdelava nalogov       nalog
  c)  prilivni plačilni nalogi
     – ročna obdelava nalogov    12,50 EUR za
                        nalog
V primeru ročne obdelave priliva z opcijo OUR se stroški priliva, kolikor jih ni mogoče izterjati od banke pošiljateljice priliva, prenesejo na koristnika priliva.
   d)  interni nalog       0,03 EUR za nalog
  e)  direktna obremenitev   0,05 EUR za nalog
     za prejemnike plačil
     – oddan nalog za direktno
     obremenitev
     – oddan preklic      0,03 EUR za nalog
     – oddana razveljavitev  0,05 EUR za nalog
     – prejeto vračilo,    0,05 EUR za nalog
     povračilo
  f)  direktna obremenitev za
     plačnike
     – prejet nalog za
     direktno obremenitev   0,05 EUR za nalog
     – oddan ugovor, zavrnitev 0,03 EUR za nalog
     – oddano vračilo,       11,70 EUR za
     povračilo              nalog«.
3. člen
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2015.
Ljubljana, dne 28. oktobra 2014
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost