Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

3289. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, stran 8722.

Na podlagi 4. člena Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12, 64/12 – popr., 66/13, 17/14) v zvezi s četrtim odstavkom 526. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14), ter soglasja Agencije za energijo št. 221-24/2012-22/451 z dne 20. 10. 2014, družba MESTNI PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, izdaja
A K T
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba MESTNI PLINOVODI d.o.o., Kolodvorska cesta 2, Koper.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
+-------------------------+------------------+------------------+
|             |    2014    |    2015    |
+-------------------------+------------------+------------------+
|  Tarifna postavka za  |    [EUR]   |   [EUR]    |
|     meritve     |         |         |
+-------------------------+----------+-------+---------+--------+
|             | brez DDV | z DDV | brez DDV| z DDV |
+-------------------+-----+----------+-------+---------+--------+
|Tarifna postavka za| V(L)| 2,0428 |2,4514 | 2,0837 | 2,5004 |
|meritve, kadar   |   |     |    |     |    |
|končni odjemalec ni|   |     |    |     |    |
|lastnik merilne  |   |     |    |     |    |
|naprave in jo   |   |     |    |     |    |
|sistemski operater |   |     |    |     |    |
|vzdržuje, umerja in|   |     |    |     |    |
|v skladu s predpisi|   |     |    |     |    |
|izvaja periodične |   |     |    |     |    |
|menjave merilne  |   |     |    |     |    |
|naprave      |   |     |    |     |    |
+-------------------+-----+----------+-------+---------+--------+
|Tarifna postavka za| V(U)| 1,6343 |1,9611 | 1,6669 | 2,0003 |
|meritve, kadar   |   |     |    |     |    |
|sistemski operater |   |     |    |     |    |
|ni lastnik merilne |   |     |    |     |    |
|naprave in jo   |   |     |    |     |    |
|sistemski operater |   |     |    |     |    |
|vzdržuje in umerja |   |     |    |     |    |
+-------------------+-----+----------+-------+---------+--------+
|Tarifna postavka za| V(N)| 1,2870 |1,5444 | 1,3127 | 1,5753 |
|meritve, kadar   |   |     |    |     |    |
|sistemski operater |   |     |    |     |    |
|ni lastnik merilne |   |     |    |     |    |
|naprave ter je ne |   |     |    |     |    |
|vzdržuje in ne   |   |     |    |     |    |
|umerja       |   |     |    |     |    |
+-------------------+-----+----------+-------+---------+--------+
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (Uradni list RS, št. 106/12).
5. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2015.
Št. OM MPL-OMR-01/2014
Koper, dne 7. oktobra 2014
EVA 2014-2430-0101
MESTNI PLINOVODI d.o.o.
Zakoniti zastopnik
Pietro Perini l.r.

AAA Zlata odličnost