Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Št. 1/2014-1051 Ob-3859/14 , Stran 2432
Št. 1/2014-1051 Ob-3859/14
Razpisna komisija ZD Radeče na podlagi sklepa dopisne seje Sveta ZD Radeče z dne 3. 11. 2014 in 48. ter 49. člena Statuta ZD, razpisuje delovno mesto za direktorja/ico ZD Radeče. Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima univerzitetno izobrazbo; – da ima 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih (posebna pooblastila in odgovornost); – da je državljan Republike Slovenije; – da predloži program dela in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega; – da predloži dokazilo, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Poslovodna funkcija se izvaja v polovičnem delovnem času. Kolikor je za direktorja imenovan zdravnik, ki je že zaposlen v ZD, je le-ta istočasno tudi strokovni vodja ZD, polovico delovnega časa pa opravlja dela zdravnika ene od dejavnosti ZD. Mandat direktorja/ice traja štiri leta in teče od dneva izdaje soglasja občine ustanoviteljice k imenovanju. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in življenjepisom naj kandidati/tke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče, z oznako: »Prijava na razpis – Ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati/tke pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom. Razpisna komisija nepopolnih in prepoznih prijav na razpis ne bo obravnavala.
Razpisna komisija Zdravstvenega doma Radeče

AAA Zlata odličnost