Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

Št. 4300-349/2013/1026 Ob-3888/14 , Stran 2433
Št. 4300-349/2013/1026 Ob-3888/14
Spremembe
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi posredniškega telesa, objavlja spremembo »Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015«. V »Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje 2013–2015« (v nadaljevanju: javni poziv), objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 27 dne 18. 4. 2014, in spremembi javnega poziva, objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije št. 64 dne 29. 8. 2014, se spremeni okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu. Besedilo drugega odstavka točke 3.1 javnega poziva »Razpoložljiva sredstva po tem javnem pozivu« se spremeni tako, da se glasi: »Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu je največ do 79.306.939,10 EUR.« Besedilo četrtega odstavka točke 3.2 javnega poziva »Višina sofinanciranja« se spremeni tako, da se glasi: »Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije: – na proračunskih postavkah MGRT v višini največ do 40.267.331,62 EUR; – na presežnih pravicah porabe MGRT v višini največ do 29.039.607,48 EUR; – na dodatnih pravicah porabe v višini največ do 10.000.000,00 EUR. Posredniško telo ob tem opozarja, da s sredstvi v višini 29.039.607,48 EUR ne razpolaga v letu 2014 oziroma opozarja, da s sredstvi razpolaga v t.i. presežnih pravicah porabe, kar pomeni, da bodo ta sredstva na voljo pogojno, to je pod odložnim pogojem, s katerim se prevzem obveznosti odloži do sprostitve teh pravic porabe. Ministrstvo bo o sprostitvi pravic porabe vlagatelje seznanilo na spletni strani ministrstva v rubriki Kako do sredstev, Javni razpisi.« Ostale določbe javnega poziva ostanejo nespremenjene. Spremembe javnega poziva niso namenjene dodelitvi sredstev prijaviteljem, ki so že uvrščeni na časovno listo formalno popolnih vlog in bi bili v primeru spremembe okvirne višine sredstev upravičeni do sredstev javnega poziva skladno z določbo šestega odstavka 11. točke javnega poziva, temveč so namenjene uskladitvi okvirne višine sredstev, zagotovljenih v proračunu Republike Slovenije, z višino sredstev, o obsegu katerih je že bilo odločeno z izdanimi sklepi o izboru prejemnikov sredstev. Sprememba opredelitve obsega zagotovljenih proračunskih sredstev ne pomeni vnovične izvedbe postopka presoje formalne in vsebinske ustreznosti vlog, vloženih na javni poziv, in izvedbe izbirnega postopka.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost