Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

, Stran 2456
Drugo preklicujejo
Aleksov Aleks, Kunaverjeva 7, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040938000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gni-334638 Antlej Kaja, Cesta na Dobrovo 38, Celje, študentsko izkaznico, št. 31080056, izdala Fakulteta za farmacijo. gnb-334645 Bubnič Bernarda, Razgledna pot 19, Ankaran - Ankarano, štampiljko, pravokotne oblike z besedilom: mag. sc. Bernarda BUBNIČ, dr. med. spec. družinske medicine. gnq-334655 Cilledani David, Rudine 16, Buje – Hrvaška, študentsko izkaznico, št. 27111239, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnd-334668 Cirak Vedran, Viška cesta 6, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63080390, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani. gnh-334639 Cvijetić Vanja, Plešičeva ulica 41, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25060014, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnr-334654 DARK TRANS d.o.o., Šalara 27, Koper – Capodistria, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031978003, izdano na ime Milanko Milanovič, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gni-334663 Drofenik Igor, Cankarjeva ulica 6C, Maribor, izpit za viličarja, št. 1643/STR, izdano 9. 5. 2008. m-99 Hainc Bernarda, Zg. Kungota 167, Zgornja Kungota, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 619205, izdano leta 2006. m-101 Halil Halilović, Majde Vrhovnikove 12, Ljubljana, voznikova kartica, 1070500034879000, izdal Cetis Celje. gnh-334664 Krajnc Katja, Čadram 70A, Oplotnica, študentsko izkaznico, št. 18110455, izdala Filozofska fakulteta Ljubljana. gnc-334644 Kučan Rok, Gornji Petrovci 92, Petrovci, študentsko izkaznico, št. 41100063, izdala Medicinska fakulteta Ljubljana. gne-334642 LOGISTIKA P2P, Rožičeva ulica 1, Ljubljana, licenco, za opravljanje taksi storitev št. 012416, izdala Obrtna zbornica, ter nalepko za vozilo Opel Zafira 2.0 DTI, reg. št. LJ/EF-517. gnf-334666 Mehle Polona, Mokrška ulica 18, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41020193, izdala Medicinska fakulteta Ljubljana. gng-334640 Mihelič Franc, Zg. Velka 53, Zgornja Velka, potrdilo o opravljenem izpitu za viličarja, št. 304, izdano 2. 4. 1993. m-98 Minih Mitja, Ljubljanska ulica 86B, Maribor, dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št. 8233208. m-100 Mujabašić Selver, Vinjole 21, Portorož – Portorose, certifikat, za NPK varnostnik v Ljubljani, št. C239, izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. gns-334653 NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, licenco, št. 013169/004, za vozilo DAF, reg. št. KR FJ-134. gnc-334669 Perič Severin, Vanganej 23/A, Koper – Capodistria, odločbo o izbrisu, št. 3734-51/2006/11, z dne 29. 9. 2006, za čoln IZ-482, izdala Uprava RS za pomorstvo. gnx-334648 Richter Fulvio, Krožna c. 67, Koper - Capodistria, odločbo o izbrisu, št. 3734-51/2006/12, z dne 29. 9. 2006, za čoln IZ-482, izdala Uprava RS za pomorstvo. gny-334647 Stojanović Milan, Ulica Ivana Pengova 22, Domžale, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031652000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gne-334667 Tesić Saša, Jurišče 43, Pivka, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji, izdajatelj SGLŠ Postojna, leto izdaje 2014. gnd-334643 Uršič Nando, Gregorčičeva 4, Kobarid, diplomo, Srednje gostinske in turistične šole Izola, št. 166. izdano 21. 6. 1986. gng-334665 Zupanič Branko, Jiršovci 63B, Destrnik, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500001138011, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnz-334646

AAA Zlata odličnost