Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

3300. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Grad, stran 8745.

Občinska volilna komisija Občine Grad je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 in 83/12) ter na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Grad na volitvah 5. oktobra 2014, na seji dne 6. oktobra 2014, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane Občinskega sveta Občine Grad.
I.
1. Na volitvah 5. oktobra 2014 je imelo pravico glasovati 1997 volivcev.
2. V 7 (sedmih) volilnih enotah je skupaj glasovalo 1276 volivcev ali 63,90 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, in sicer:
a) v 1. volilni enoti je glasovalo 394 volivcev, od tega veljavnih 389 glasovnic, neveljavnih 5 glasovnic;
b) v 2. volilni enoti je glasovalo 247 volivcev, od tega veljavnih 246 glasovnic, neveljavna 1 glasovnica;
c) v 3. volilni enoti je glasovalo 210 volivcev, od tega veljavnih 209 glasovnic, neveljavna 1 glasovnica;
d) v 4. volilni enoti je glasovalo 47 volivcev, od tega veljavnih 42 glasovnic, neveljavnih 5 glasovnic;
e) v 5. volilni enoti je glasovalo 103 volivcev, od tega veljavnih 94 glasovnic, neveljavnih 9 glasovnic;
f) v 6. volilni enoti je glasovalo 148 volivcev, od tega veljavnih 136 glasovnic, neveljavnih 12 glasovnic;
g) v 7. volilni enoti je glasovalo 126 volivcev, od tega veljavnih 98 glasovnic, neveljavnih 28 glasovnic.
II.
1. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   1. Marijan KLEMENT  212 glasov ali 54,50 %
  2. Bojan JUD      81 glasov ali 20,82 %
  3. Lidija RAJSAR
  FERENCEK        34 glasov ali 8,74 %
  4. Ludvik KOČAR    119 glasov ali 30,59 %
  5. Anica KRPIČ    103 glasov ali 26,48 %
  6. Ernest MEŠIČ    110 glasov ali 28,28 %
  7. Janez SLAMAR    102 glasov ali 26,22 %
  8. Branko NOVAK    97 glasov ali 24,94 %
  9. Alojz ŠINKO     95 glasov ali 24,42 %
Izvoljeni so bili:
1. Marijan KLEMENT, roj. 16. 7. 1967, Grad 172b
2. Ludvik KOČAR, roj. 4. 7. 1946, Grad 33
3. Ernest MEŠIČ, roj. 19. 5. 1974, Grad 172d
2. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   1. Zlata SEVER     13 glasov ali 5,28 %
  2. Stanko RECEK    192 glasov ali 78,05 %
  3. Andrej VRTIČ    93 glasov ali 37,80 %
  4. Janez FERKO    112 glasov ali 45,53 %
Izvoljena sta bila:
1. Stanko RECEK, roj. 17. 3. 1979, Dolnji Slaveči 48
2. Janez FERKO, roj. 29. 6. 1975, Dolnji Slaveči 54a
3. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   1. Ana HAJDIČ      20 glasov ali 9,57 %
  2. Mihael HUBER    41 glasov ali 19,62 %
  3. Branimir KOKOL   30 glasov ali 14,35 %
  4. Matej FICKO     93 glasov ali 44,50 %
  5. Danijel BERNJAK  125 glasov ali 59,81 %
  6. Janez KEREC     73 glasov ali 34,93 %
Izvoljena sta bila:
1. Danijel BERNJAK, roj. 9. 10. 1984, Vidonci 81a
2. Matej FICKO, roj. 19. 12. 1994, Vidonci 100
4. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   1. Štefan GJERGJEK    42 glasov ali 100 %
Izvoljen je bil:
1. Štefan GJERGJEK, roj. 17. 12. 1966, Kovačevci 28
5. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   1. Stanislav KEREC    94 glasov ali 100 %
Izvoljen je bil:
1. Stanislav KEREC, roj. 5. 12. 1964, Kruplivnik 82
6. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   1. Klementina KUZMIČ  136 glasov ali 100 %
Izvoljen je bil:
   1. Klementina KUZMIČ, roj. 31. 8. 1988, Motovilci 11
7. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
   1. Bojan BERTALANIČ   98 glasov ali 100 %
Izvoljen je bil:
1. Bojan BERTALANIČ, roj. 29. 9. 1962, Radovci 19
Št. 041-002/2014-OVK
Grad, dne 6. oktobra 2014
Marjana Štrtak Kovač l.r.
Predsednica
občinske volilne komisije
 
Člani:
Gabriel Semler l.r., član
Anton Cör, član
Andreja Ferko l.r., član
 
Namestniki:
Tatjana Sukič, namestnica predsednice
Zlatica Farič, namestnica člana
Matej Gumilar, namestnik člana
Viljem Hajdinjak l.r., namestnik člana

AAA Zlata odličnost