Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

3306. Poročilo občinske volilne komisije pri ugotavljanju volilnega izida za župana Občine Naklo na volitvah dne 5. 10. 2014, stran 8754.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) Občinska volilna komisija Občine Naklo objavlja
P O R O Č I L O
občinske volilne komisije pri ugotavljanju volilnega izida za župana Občine Naklo na volitvah dne 5. 10. 2014
Volilna komisija je ugotovila:
1. Število volišč v občini: 4 + predčasno + po pošti.
2. Število prejetih zapisnikov z volišč v občini: 5 (4 volišča + predčasno glasovanje; zahteve po glasovanju po pošti ni bilo).
3. a) v volilni imenik za območje občine je bilo vpisanih: 4.278 volivcev
b) s potrdilom je glasovalo: 0 volivcev
SKUPAJ: 4.278 volivcev
4. Glasovalo je:
a) po volilnem imeniku: 2.566 volivcev
– predčasno: 72 volivcev
– po pošti: 0 volivcev
b) s potrdili: 0 volivcev
c) SKUPAJ: 2.566 volivcev
5. Oddanih je bilo: 2565 glasovnic.
6. Neveljavnih glasovnic je bilo: 30.
7. Veljavnih glasovnic je bilo: 2.535.
8. Kandidati so dobili naslednje število glasov:
+------+-----------------+-------+---------+
| Zap. |Kandidat     | Št. | % glasov|
| št. |         | glasov|     |
+------+-----------------+-------+---------+
| 1  |ZDRAVKO CANKAR  | 318 | 12.54 |
+------+-----------------+-------+---------+
| 2  |STANE OMAN    |  65 |  2.56 |
+------+-----------------+-------+---------+
| 3  |MARKO MRAVLJA  | 1328 | 52.39 |
+------+-----------------+-------+---------+
| 4  |ROK HRIBAR    |  49 |  1.93 |
+------+-----------------+-------+---------+
| 5  |IVAN MEGLIČ   | 775 | 30.57 |
+------+-----------------+-------+---------+
Občinska volilna komisija na podlagi ugotovljenih izidov glasovanja po posameznih voliščih za volitve župana Občine Naklo in na podlagi izročenih zapisnikov o delu volilnih odborov ugotavlja, da je izvoljen kandidat:
MARKO MRAVLJA, roj. 17. 3. 1962, Strahinj, Strahinj 72,
ki je dobil večino oddanih glasov.
Št. 041-0051/2014-1
Naklo, dne 6. oktobra 2014
Predsednica
občinske volilne komisije
Tatjana Hudobivnik l.r.

AAA Zlata odličnost