Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

In 423/2001 Os-3798/14 , Stran 2444
In 423/2001 Os-3798/14
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, Z 193/2000 z dne 18. 2. 1000, je bila nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 17, v IV. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Ulica Staneta Severja 3, v skupni izmeri 69,79 m2, katera stoji na parc. št. 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje, sedaj last dolžnika Marka Tilna Van de Graafa, Cesta v Polico 31, Cerklje (prej Tilen Golob), zarubljena v korist upnika Detektiv biro d.o.o., Ul. Eve Lovše 19, Maribor (prej Raiffeisenbank Leibnitz, reg.Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija), zaradi izterjave denarne terjatve v znesku 8.808,64 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 16. 10. 2014

AAA Zlata odličnost