Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

3321. Odlok o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod, stran 8765.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/92, 65/99, 71/02, 91/02, 11/06, 47/11 in 72/11) se pika na koncu prvega odstavka 3. člena nadomesti z vejico in doda besedilo:
»35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah,
35.119 Druga proizvodnja električne energije.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-14/2014
Ljubljana, dne 6. novembra 2014
EVA 2014-3330-0057
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost