Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

N 17/2012-47 Os-3668/14 , Stran 2444
N 17/2012-47 Os-3668/14
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za večstanovanjski objekt na naslovu Partizanska cesta 23 in Partizanska cesta 25, Kranj, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju, pod opr. št. N 17/2012, Okrajno sodišče v Kranju, na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja oglas; Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 28. 5. 1979, sklenjene med Pelko Pavlom in Tilko iz Kranja, Partizanska cesta 25, kot prodajalcema in Hafnar Olgo iz Kranja, Breg ob Savi 43, kot kupcem, za posamezni del št. 106, št. stavbe 571, k.o. 2100 – Kranj (stanovanje v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, Partizanska cesta 25, Kranj, v izmeri 54,24 m2). Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe Olge Hafnar, rojene 24. 9. 1946, Partizanska cesta 25, Kranj. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 6. 10. 2014

AAA Zlata odličnost