Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

3319. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 8764.

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 4. novembra 2014 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Ložnica LO-7 (v nadaljevanju OPPN LO-7), ki ga je v oktobru 2014 pod št. projekta 2014/01 izdelal LM Projekti, podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje, Peter Lojen, s.p. Goriška 2, 3320 Velenje.
II.
Ureditveno območje obravnavanega OPPN LO-7 meri cca. 3.500 m2 in vključuje naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Žalec: 707/3, 708/2, 2082 – del, 1950/3 – del in 667/1 – del. Predmet OPPN LO-7 je izgradnja objektov konjeniškega šolskega centra Žalec v katerem bo osnovna dejavnost povezana z rejo živali, manjši del pa bo namenjen tudi trgovski dejavnosti, gostišču in izobraževanju za potrebe osnovne dejavnosti.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih MS Žalec. Javna razgrnitev bo potekala od 17. 11. do 16. 12. 2014. Javna obravnava bo 26. 11. 2014 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN LO-7 podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na MS Žalec.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter MS Žalec. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-03-0040/2014
Žalec, dne 4. novembra 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost