Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

3305. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v občini Krško, stran 8752.

Občinska volilna komisija je na 7. redni seji dne 9. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij krajevnih skupnosti pri ugotavljanju izida glasovanja za člane sveta KS na volitvah 5. 10. 2014 ugotovila:
1. Na območju KS Brestanica je bilo v volilne imenike vpisanih 1727 volivcev. Na voliščih je glasovalo 752 volivcev. Oddanih je bilo 752 glasovnic, od katerih jih je bilo 9 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Brestanica so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Margareta Marjetič, Likarjeva 11, Brestanica,
b) Boštjan Železnik, Jetrno selo 17, Brestanica,
c) Marko Kenig, Likarjeva 17, Brestanica;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Vesna Butkovič, Elektrarniška cesta 24, Brestanica,
b) Anton Zakšek, Cesta na Ribnik 28, Brestanica,
c) Boštjan Colarič, Jetrno selo 9, Brestanica;
 
– v 3. volilni enoti:
a) Vlado Bezjak, Armeško 45, Brestanica;
 
– v 4. volilni enoti:
a) Roman Bračun, Raztez 29a, Brestanica,
b) Edi Vodopivec, Raztez 5, Brestanica;
 
– v 5. volilni enoti:
a) Danijela Mirt, Anže 12, Brestanica;
 
– v 6. volilni enoti:
a) Andreja Budna, Dolenji Leskovec 50, Brestanica,
b) Roman Drstvenšek, Dolenji Leskovec 5a, Brestanica.
 
2. Na območju KS Dolenja vas je bilo v volilne imenike vpisanih 582 volivcev. Na voliščih je glasovalo 228 volivcev. Oddanih je bilo 228 glasovnic, od katerih jih je bilo 10 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Dolenja vas so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Terezija Zinka Deržanič, Dolenja vas pri Krškem 36, Krško,
b) Peter Blatnik, Dolenja vas pri Krškem 2, Krško;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Goran Udovč, Stari Grad 5, Krško,
b) Andrej Žitnik, Stari Grad 8, Krško;
 
– v 3. volilni enoti:
a) Martin Trampuš, Pesje 11, Krško;
 
– v 4. volilni enoti:
a) Janez Špiler, Libna 28, Krško,
b) Branko Mijokovič, Libna 33b, Krško.
 
3. Na območju KS Gora je bilo v volilne imenike vpisanih 459 volivcev. Na voliščih je glasovalo 200 volivcev. Oddanih je bilo 200 glasovnic, od katerih je bilo 5 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Gora so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Janez Levičar, Cesta 1, Krško,
b) Stanko Alegro, Gunte 9, Krško,
c) Sonja Levičar, Cesta 19, Krško;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Martin Levičar, Gora 3, Krško,
b) Alojz Kerin, Straža pri Krškem 2, Krško,
c) Gregor Zagorc, Dunaj 2, Krško;
 
– v 3. volilni enoti:
a) Andreja Božič, Spodnje Dule 4, Krško,
b) Aleš Bizjak, Golek 18, Krško,
c) Jože Pacek, Osredek pri Trški gori 6a, Krško.
 
4. Na območju KS Koprivnica je bilo v volilne imenike vpisanih 592 volivcev. Na voliščih je glasovalo 216 volivcev. Oddanih je bilo 216 glasovnic, od katerih so bile 4 neveljavne.
Za člane Sveta KS Koprivnica so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Matej Božičnik, Koprivnica 21, Koprivnica,
b) Andrej Kužner, Veliki Dol 27, Koprivnica,
c) Marija Božičnik, Veliki Dol 89, Koprivnica;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Sonja Bračun, Veliki Kamen 34, Koprivnica,
b) Roman Umek, Veliki Kamen 69, Koprivnica;
 
– v 3. volilni enoti:
a) Tadej Klavžar, Mrčna sela 44, Koprivnica,
b) Nada Resnik, Mrčna sela 45, Koprivnica.
 
5. Na območju KS mesta Krško je bilo v volilne imenike vpisanih 6.724 volivcev. Na voliščih je glasovalo 2613 volivcev. Oddanih je bilo 2613 glasovnic, od katerih jih je bilo 180 neveljavnih.
Za člane Sveta KS mesta Krško so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Alojz Božič, Gornje Pijavško 30, Krško;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Bojan Naraglav, Cesta krških žrtev 7a, Krško,
b) Tajana Dvoršek, Valvasorjevo nabrežje 5, Krško;
 
– v 3. volilni enoti:
a) Nataša Šerbec, Narpel 61, Krško;
 
– v 4. volilni enoti:
a) Boštjan Pirc, Gubčeva ulica 7, Krško,
b) Hrvoje Petković, Ulica Milke Kerinove 2, Krško;
 
– v 5. volilni enoti:
a) Zoran Jankovič, Sremič 31, Krško;
 
– v 6. volilni enoti:
a) Marjan Unetič, Lapajnetova ulica 16, Krško,
b) Gorazd Pirc, Cesta 4. Julija 4, Krško;
 
– v 7. volilni enoti:
a) Ivan Učanjšek, Sremiška 10, Krško,
b) Tadej Levičar, Ulica Tončke Čečeve 9, Krško;
 
– v 8. volilni enoti:
a) Jožica Mikulanc, Rozmanova 48, Krško,
b) Meta Fekonja, Cesta 4. julija 62b, Krško,
c) Zlata Gajšak Požgaj, Cesta 4. julija 62b, Krško;
 
– v 9. volilni enoti:
a) Mojca Novak, Ob potoku 7, Krško.
 
6. Na območju KS Krško polje je bilo v volilne imenike vpisanih 825 volivcev. Na voliščih je glasovalo 248 volivcev. Oddanih je bilo 248 glasovnic, od katerih je bilo 13 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Krško polje so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Alojz Bogolin, Drnovo 48, Leskovec pri Krškem,
b) Janko Mesinger, Drnovo 17b, Leskovec pri Krškem,
c) Martin Mlakar, Drnovo 43, Leskovec pri Krškem;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Darja Bukovec, Mrtvice 55, Leskovec pri Krškem,
b) Anton Gregoršanec, Mrtvice 34, Leskovec pri Krškem;
 
– v 3. volilni enoti:
a) Franc Žibert, Brege 56, Leskovec pri Krškem,
b) Franc Marolt, Brege 48, Leskovec pri Krškem;
 
– v 4. volilni enoti:
a) Peter Račič, Vihre 21, Leskovec pri Krškem,
b) Dušan Lukič, Vihre 39, Leskovec pri Krškem.
 
7. Na območju KS Leskovec je bilo v volilne imenike vpisanih 1723 volivcev. Na voliščih je glasovalo 792 volivcev. Oddanih je bilo 792 glasovnic, od katerih jih je bilo 30 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Leskovec so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Aleš Kranjčevič, Ulce 2a, Leskovec pri Krškem,
b) Mitja Lekše, Nova pot 6, Leskovec pri Krškem;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Jože Olovec, Vrtnarska pot 1, Leskovec pri Krškem,
b) Janez Salmič, Sejmiška 20, Leskovec pri Krškem,
c) Dragutin Antolič, Ulica Anke Salmič 36a, Leskovec pri Krškem;
 
– v 3. volilni enoti:
d) Branko Mlakar, Gorenja vas pri Leskovcu 20, Leskovec pri Krškem,
e) Damijan Arh, Velika vas 59, Leskovec pri Krškem,
f) Stanislav Arh, Velika vas 59, Leskovec pri Krškem;
 
– v 4. volilni enoti:
a) Alojz Kerin, Selce pri Leskovcu 5, Leskovec pri Krškem,
b) Tatjana Kerin, Selce pri Leskovcu 7, Leskovec pri Krškem;
 
– v 5. volilni enoti:
a) Bojan Mežič, Veniše 49, Leskovec pri Krškem,
b) Roman Logar, Veniše 1a, Leskovec pri Krškem;
 
– v 6. volilni enoti:
a) Borut Arh, Žadovinek 30, Leskovec pri Krškem;
 
– v 7. volilni enoti:
a) Ivan Kranjčevič, Kobile 7, Leskovec pri Krškem.
 
8. Na območju KS Podbočje je bilo v volilne imenike vpisanih 1377 volivcev. Na voliščih je glasovalo 649 volivcev. Oddanih je bilo 649 glasovnic, od katerih jih je bilo 23 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Podbočje so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Anton Jurečič, Podbočje 12, Podbočje,
b) Martina Strgar, Podbočje 95, Podbočje;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Stanislav Kuntarič, Slivje 4, Podbočje;
 
– v 3. volilni enoti:
a) Olga Vintar, Dobrava ob Krki 12, Podbočje;
 
– v 4. volilni enoti:
a) Janez Barbič, Šutna 25, Podbočje,
b) Jožica Barbič, Šutna 12, Podbočje;
 
– v 5. volilni enoti:
a) Aleš Jeke, Veliko Mraševo 55, Podbočje,
b) Zdravko Urbanč, Veliko Mraševo 23, Podbočje;
 
– v 6. volilni enoti:
a) Stanka Jurečič, Malo Mraševo 26, Podbočje,
b) Gregor Stopar, Brod v Podbočju 17, Podbočje;
 
– v 7. volilni enoti:
a) Jože Glogovšek, Kalce-Naklo 9, Podbočje;
 
– v 8. volilni enoti:
a) Jože Turk, Planina 11, Podbočje;
 
– v 9. volilni enoti:
a) Alenka Sintič, Prušnja vas 10, Podbočje.
 
9. Na območju KS Raka je bilo v volilne imenike vpisanih 1569 volivcev. Na voliščih je glasovalo 777 volivcev. Oddanih je bilo 777 glasovnic, od katerih jih je bilo 10 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Raka so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Jože Žibert, Planina pri Raki 20, Raka;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Silvo Krošelj, Cirje 6, Raka,
b) Jernej Šterk, Raka 60, Raka,
c) Martin Božič, Raka 106a, Raka;
 
– v 3. volilni enoti:
a) Robert Kralj, Vrh pri Površju 10, Raka,
b) Janko Žaren, Površje 16, Raka;
 
– v 4. volilni enoti:
a) Željko Novak, Mali Koren 5, Raka,
b) Borut Skinder, Gmajna 4, Raka,
c) Anton Resnik, Kržišče 5, Raka;
 
– v 5. volilni enoti:
a) Frančiška Metelko, Mikote 8, Raka,
b) Stanislav Vene, Podlipa 12, Raka;
 
– v 6. volilni enoti:
a) Alojz Šiško, Sela pri Raki 24, Raka,
b) Marija Vrhovšek, Ardro pri Raki 13, Raka.
 
10. Na območju KS Rožno-Presladol je bilo v volilne imenike vpisanih 341 volivcev. Na voliščih je glasovalo 153 volivcev. Oddanih je bilo 153 glasovnic, od katerih so bile 3 neveljavne.
Za člane Sveta KS Rožno-Presladol so bili izvoljeni:
a) Branko Dvoršek, Presladol 21, Brestanica,
b) Franc Gole, Rožno 3a, Brestanica,
c) Anton Bohorč, Rožno 38a, Brestanica
d) Božidar Sajovec, Presladol 52, Brestanica,
e) Vladimir Hriberšek, Rožno 36a, Brestanica
f) Roman Simončič, Presladol 11, Brestanica
g) Mojca Škoberne, Presladol 37, Brestanica.
 
11. Na območju KS Senovo je bilo v volilne imenike vpisanih 3194 volivcev. Na voliščih je glasovalo 1080 volivcev. Oddanih je bilo 1080 glasovnic, od katerih jih je bilo 34 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Senovo so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Vlasta Moškon, Pot na Armes 5a, Senovo,
b) Mirela Zalokar, Pot na Armes 29, Senovo;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Anton Petrovič, Titova cesta 93, Senovo,
b) Andrej Radi, Titova cesta 100, Senovo,
c) Bojana Grilc, Titova cesta 94, Senovo;
 
– v 3. volilni enoti:
a) Marija Krušič, Šercerjeva ulica 2b, Senovo,
b) Janez Planinc, Delavska ulica 7, Senovo,
c) Bojan Brilej, Rudarska cesta 26, Senovo;
 
– v 4. volilni enoti:
a) Ivan Umek, Mali Kamen 22, Senovo;
 
– v 5. volilni enoti:
a) Vlado Grahovac, Reštanj 48, Senovo;
 
– v 6. volilni enoti:
a) Jože Ivačič, Dovško 11, Senovo;
 
– v 7. volilni enoti:
a) Ladislav Cerjak, Šedem 21, Senovo;
 
– v 8. volilni enoti:
a) Silvo Kozole, Dobrava 50, Senovo;
 
– v 9. volilni enoti:
a) Dušan Kovačič, Brezje pri Dovškem 14, Senovo;
 
– v 10. volilni enoti:
a) Anton Remih, Stranje 13, Blanca.
 
12. Na območju KS Senuše je bilo v volilne imenike vpisanih 447 volivcev. Na voliščih je glasovalo 172 volivcev. Oddanih je bilo 172 glasovnic, od katerih jih je bilo 6 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Senuše so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Marjan Tomažin, Straža pri Raki 15a, Raka,
b) Majda Žabkar, Straža pri Raki 18, Raka;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Damjan Mežič, Senuše 52, Leskovec pri Krškem,
b) Jože Tomažin, Senuše 27, Leskovec pri Krškem,
c) Stanislav Levičar, Drenovec pri Leskovcu 10, Leskovec pri Krškem;
 
– v 3. volilni enoti:
a) Aleksander Zorič, Brezje pri Senušah 28, Leskovec pri Krškem,
b) Majda Kerin, Brezovska gora 7, Leskovec pri Krškem.
 
13. Na območju KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna je bilo v volilne imenike vpisanih 278 volivcev. Na voliščih je glasovalo 164 volivcev. Oddanih je bilo 164 glasovnic, od katerih so bile 4 neveljavne.
Za člane Sveta KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Zoran Pfajfar, Spodnja Libna 8, Krško,
b) Janko Kuselj, Spodnja Libna 18, Krško;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Jože Stibrič, Spodnji Stari Grad 27a, Krško,
b) Damjan Lapuh, Spodnji Stari Grad 69, Krško,
c) Andreas Repše, Spodnji Stari Grad 64, Krško;
 
– v 3. volilni enoti:
a) Michael Špiler, Spodnji Stari Grad 37, Krško,
b) Nina Kostrevc, Spodnji Stari Grad 32, Krško.
 
14. Na območju KS Veliki Podlog je bilo v volilne imenike vpisanih 825 volivcev. Na voliščih je glasovalo 416 volivcev. Oddanih je bilo 416 glasovnic, od katerih jih je bilo 46 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Veliki Podlog so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Karolina Cizerle, Pristava 23, Leskovec pri Krškem,
b) Zdravko Mežič, Veliki Podlog 55, Leskovec pri Krškem,
c) Mateja Dimc, Pristava 11, Leskovec pri Krškem;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Marko Marinčič, Gorica 12, Leskovec pri Krškem;
 
– v 3. volilni enoti:
a) Jernej Urbanč, Jelše 34, Leskovec pri Krškem;
 
– v 4. volilni enoti:
a) Martin Žibert, Mali Podlog 20, Leskovec pri Krškem;
 
– v 5. volilni enoti:
a) Jože Žičkar, Gržeča vas 24, Leskovec pri Krškem.
 
15. Na območju KS Veliki Trn je bilo v volilne imenike vpisanih 570 volivcev. Na voliščih je glasovalo 278 volivcev. Oddanih je bilo 278 glasovnic, od katerih sta bili 2 neveljavni.
Za člane Sveta KS Veliki Trn so bili izvoljeni:
a) Franc Lekše, Veliki Trn 18, Krško,
b) Primož Starc, Srednje Arto 1, Krško,
c) Anton Žaren, Vrhulje 7, Krško
d) Bojana Jamnik, Kočno 1, Krško,
e) Boris Arh, Dalce 2, Krško
f) Bojan Starc, Dolenja Lepa vas 2, Krško,
g) Mojca Gorenjc Gerjevič, Veliki Trn 4, Krško.
 
16. Na območju KS Zdole je bilo v volilne imenike vpisanih 766 volivcev. Na voliščih je glasovalo 316 volivcev. Oddanih je bilo 316 glasovnic, od katerih jih je bilo 6 neveljavnih.
Za člane Sveta KS Zdole so bili izvoljeni:
– v 1. volilni enoti:
a) Darko Topolovšek, Pleterje 41/a, Krško,
b) Vinko Planinc, Anovec 10, Krško;
 
– v 2. volilni enoti:
a) Marjan Gričar, Zdole 65a, Zdole,
b) Janko Omerzu, Zdole 55, Zdole,
b) Jože Slivšek, Zdole 36/a, Zdole;
 
– v 3. volilni enoti:
a) Drago Župevc, Ravne pri Zdolah 51, Krško,
b) Marjan Zorko, Ravne pri Zdolah 40a, Krško;
 
– v 4. volilni enoti:
a) Matjaž Ban, Kostanjek 14, Zdole.
Št. 041-5/2014 O302
Krško, dne 9. oktobra 2014
Predsednik OVK Krško
Bojan Trampuš l.r.
 
Namestnica predsednika OVK Krško
Darja Šonc Kučič l.r.
 
Članica OVK
Urška Kerin l.r.
 
Članica OVK
Nataša Močnik l.r.
 
Članica OVK
Katarina Pompe l.r.
 
Namestnica članice OVK
Silvia Ivačič l.r.
 
Namestnik članice OVK
Dušan Šiško l.r.
 
Namestnik članice OVK
Damjan Omerzu l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti