Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

3304. Poročilo o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti, stran 8751.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Posebna volilna komisije za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti, na 6. seji, dne 8. 10. 2014, sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti
Posebna volilna komisija za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti je ugotovila naslednje:
I.
Za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti sta bili potrjeni kandidaturi naslednjih kandidatov:
1. MORAN JURKOVIČ – DANE, roj. 11. 1. 1977,
naslov: LOKE 20, pošta: LESKOVEC PRI KRŠKEM,
poklic: BREZ POKLICA,
delo: SODELAVEC FORUMA ROMSKIH SVETNIKOV,
predlagatelj: ŠTEFKA KOVAČIČ in skupina volivcev.
2. SARENKA HUDOROVAC, roj. 27. 4. 1986,
naslov: KERINOV GRM 27, pošta: LESKOVEC PRI KRŠKEM,
poklic: BREZ POKLICA,
delo: POMOČNICA VZGOJITELJICE ROMSKIH OTROK,
predlagatelj: BOJAN HUDOROVAC in skupina volivcev.
II.
V volilni imenik pripadnikov romske skupnosti je bilo vpisanih 170 volivcev.
S potrdilom Posebne volilne komisije je glasovalo 19 volivcev.
Skupaj 189 volivcev.
Na voliščih je po volilnem imeniku glasovalo 148 volivcev.
S potrdilom Posebne volilne komisije je glasovalo 19 volivcev.
Skupaj je glasovalo 167 volivcev ali 88,35 %.
Oddanih je bilo 167 glasovnic.
Neveljavni sta bili 2 glasovnici.
III.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
+------+--------------------------+------------+--------+
| Zap. |Ime in priimek kandidata |  št.   |  %  |
| št. |             |  glasov  | glasov |
+------+--------------------------+------------+--------+
| 1. |Moran Jurkovič – Dane   |  108   |65,45 % |
+------+--------------------------+------------+--------+
| 2. |Sarenka Hudorovac     |   57   |34,55 % |
+------+--------------------------+------------+--------+
IV.
Posebna volilna komisija je ugotovila, da je na podlagi 11. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), član Občinskega sveta Občine Krško – predstavnik romske skupnosti, izvoljen na rednih volitvah v šesti (6.) volilni enoti, dne 5. 10. 2014:
Moran Jurkovič – Dane, roj. 11. 1. 1977, stanujoč v Leskovcu pri Krškem, Loke 20.
Št. 041-6/2014-O12
Krško, dne 8. oktobra 2014
Posebna volilna komisija Krško:
Predsednik
Andrej Sluga l.r.
 
Namestnica predsednika:
Simona Lubšina
 
Člani PVK Krško:
 
Janez Avguštin l.r.
Marina Novak Rabzelj l.r.
Franc Unetič l.r.
Aleksandra Libenšek l.r.
Silvo Jurkovič l.r.
Miran Jurkovič l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina