Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2014 z dne 7. 11. 2014

Kazalo

N 44/2011 Os-3629/14 , Stran 2444
N 44/2011 Os-3629/14
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem sodniku – svétniku Benjaminu Auerju, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z ID znakom 438-517 v Majšperku, na predlog predlagatelja Marjana Planinca, Majšperk 51, Majšperk, za vpis lastninske pravice na garaži, ki se nahaja v stavbi z ID znakom 438-157 v Majšperku, dne 22. 9. 2014, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: kupoprodajne pogodbe št. Ks - 0216-2002 z dne 27. 2. 2002, sklenjene med prodajalcem Tovarno volnenih izdelkov Majšperk d.o.o., Breg 8, Majšperk, zastopanem po direktorici Hermini Križovnik in kupcem Marjanom Planincem, Majšperk 51, Majšperk, s katero je prodajalec kupcu prodal garažo, št. 5, z leve proti desni v velikosti 13,25 m2 in sorazmerni del skupnega prostora št. 7, v velikosti 1,575 m2, skupaj torej 14,825 m2 oziroma 16,666% na celoto objekta, ki leži na parceli št. 12/26, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku št. 295, k.o. Lešje, in na kateri je prodajalec dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju dne 22. 9. 2014

AAA Zlata odličnost