Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

3615. Pravilnik o postopku overitve meril
3616. Pravilnik o merilih za doseganje naziva prvak in vrhunski glasbenik
3617. Merila in kriteriji za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev
3618. Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
3619. Odlok o začasni razglasitvi Lipice – kulturne krajine za spomeniško območje državnega pomena
3635. Pravilnik o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu obveščanja
3636. Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta

OBČINE

Celje

3620. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna

Dobrepolje

3621. Ugotovitveni sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje

Ig

3622. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Litija

3633. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin

Medvode

3634. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MS 9/2 Medvode

Mokronog-Trebelno

3623. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5) – za Občino Mokronog - Trebelno
3624. Pravilnik o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno

Vitanje

3625. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3626. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Vojnik

3627. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ČEPIN – ETT LIGHTING

Vrhnika

3628. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno stanovanjsko pozidavo na Raskovcu na Vrhniki

Zavrč

3629. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007
3630. Sklep o številu otrok v oddelkih vrtca v Zavrču
3631. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Zavrč v Svet zavoda Osnovna šola Cirkulane - Zavrč

Žiri

3632. Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Žiri

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti