Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

SV 562/08 Ob-6997/08 , Stran 2908
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 562/08 z dne 7. 8. 2008, je bila nepremičnina – 1,5 sobno stanovanje v velikosti 59,80 m2, v I. nadstropju, v večstanovanjskem objektu v Mariboru, Gospejna ulica 2, ki stoji na parc. št. 1601, pripisani vl. št. 763, k.o. Maribor-Grad, s pripadajočim kletnim prostorom na dvorišču objekta in pravico souporabe shrambe v pritlični etaži objekta in kar vse je zastaviteljica Ilievska Đurđevka, EMŠO 2603953506207, stanujoča na naslovu Gospejna ulica 2, 2000 Maribor, kot kupovalka, pridobila na podlagi pogodbe št. 078/ĐI2003 o razdružitvi solastnine, ki jo je dne 20. 4. 2004 sklenila s prodajalcem družbo Komunaprojekt družba za projektiranje, urbanizem, inženiring in posredovanje d.d., zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 5.000,00 EUR s pripadki in z obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka 3-mesečnemu Euriboru, povečanem za fiksni pribitek v višini 2,50% – skupna letna obrestna mera znaša na dan sklenitve kreditne pogodbe 7,50% in 5,00% zamudnimi letnimi obrestmi, z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita oziroma enostranskega razdora pogodbe s strani kreditodajalke v primerih, posebej opredeljenih v pogodbi za obročni kredit (enkratni kredit), z zapadlostjo zadnjega obroka kredita na dan 20. 6. 2019.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti