Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

SV 1326/2008 Ob-6999/08 , Stran 2908
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1326/2008 z dne 11. 8. 2008, je bila nepremičnina, stanovanje številka 10, v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Goriška 011, v izmeri 22,57 m2 in oštevilčen kletni prostor v stanovanjski stavbi, stoječi na parceli številka 178/3, vložna številka 1783, katastrska občina Spodnje Radvanje, last zastavitelja Horvat Štefana, EMŠO 1603972500445, stanujočega Pušča, Bela ulica 008, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 8. 2008, sklenjene med prodajalko Šilak Jožico in kupcem Horvat Štefanom, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 58.400,00 CHF s pripadki oziroma v euro protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju upnice za CHF na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 31. 7. 2038.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti