Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

3617. Merila in kriteriji za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev, stran 11711.

Na podlagi 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08) in po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov Glosa in SVIZ Slovenije izdaja minister za kulturo naslednja
M E R I L A I N K R I T E R I J E
za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev
I.
Izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev ugotavljajo umetniški vodje javnih zavodov na področju kulture na podlagi meril in kriterijev, ki so določeni s tem aktom.
II.
(1) Delovno mesto priznanega dramskega igralca zasede igralec, ki v obdobju zadnjih šestih let od podanega predloga za zasedbo tega delovnega mesta doseže najmanj 200 točk.
(2) Igralec pridobiva točke z nagradami in priznanji s področja gledališča, filma, umetniških programov s področja televizije in radijske igre in z umetniškimi dosežki.
(3) Igralec pridobi naslednje število točk za naslednje nagrade in priznanja:
1.  najvišje nagrade in priznanja svetovnega    100–300,
   merila, ki se podeljujejo na nadnacionalni
   ravni
2.  druga mednarodna priznanja in nagrade      10–100,
3.  nacionalne nagrade in priznanja za umetniške     –
   dosežke:
   – Prešernova nagrada                300,
   – Borštnikov prstan                200,
   – nagrada Prešernovega sklada           150,
   – Župančičeva nagrada za življenjsko delo     100,
   – Glazerjeva nagrada za življenjsko delo      100,
   – Borštnikova nagrada za igro           100,
   – nagrada Združenja dramskih umetnikov       100,
   Slovenije za življenjsko delo (Marija Vera)
   – Severjeva nagrada za igralske stvaritve v     70,
   poklicnih gledališčih
   – Župančičeva nagrada                50,
   – Glazerjeva nagrada                50,
   – nagrada Združenja dramskih umetnikov       40,
   Slovenije za umetniške dosežke
   – nagrada za igro in animacijo na bienalu      30,
   lutkovnih ustvarjalcev
   – Borštnikova nagrada občinstva           30,
   – igralska nagrada na Tednu slovenske drame     30,
   – nagrada Žlahtni komedijant            30,
   – nagrada Vesna za igro               30,
   – festivalske nagrade                30,
   – Stopova nagrada za igralca leta          20,
   – nagrada Viktor za igralske dosežke v       20,
   umetniških programih televizije
   – Dnevnikova nagrada Mestnega gledališča      20,
   ljubljanskega
   – udeležbe pri skupinskih nagradah         10,
   – interne nagrade v skladu s statuti zavodov    10.
(4) Število točk iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka določi umetniški vodja.
(5) Druge nagrade in priznanja za umetniške dosežke se vrednoti primerjalno z nagradami, navedenimi v 3. točki tretjega odstavka. Predlagatelj sam predlaga vrednost nagrad. Končno število točk, ki jo prinese nagrada, določi umetniški vodja javnega zavoda.
(6) Igralec pridobi naslednje število točk za posamezne umetniške dosežke:
– univerzitetna habilitacija               30,
– uveljavitev umetnika v tujini kot stalnega       90,
sodelavca v gledaliških institucijah z
nacionalnim ali primerljivim statusom
– zelo zahtevne umetniške kreacije na gledališkem vsaka 30,
področju v matični hiši v zadnjih šestih letih –
vloga s pozitivno oceno umetniškega vodje
– zahtevne umetniške kreacije na gledališkem    vsaka 20.
področju v matični hiši v zadnjih šestih letih –
vloga s pozitivno oceno umetniškega vodje
III.
(1) Delovno mesto priznanega dramaturga zasede dramaturg, ki je v obdobju zadnjih petih let od podanega predloga za zasedbo tega delovnega mesta dosegel najmanj 150 točk.
(2) Točke dramaturg pridobiva z nagradami in priznanji s področja gledališča, filma, umetniških programov s področja televizije in radia ter z umetniškimi in strokovnimi dosežki.
(3) Dramaturg pridobi naslednje število točk za naslednje nagrade in priznanja:
1.   najvišje nagrade in priznanja        100–300,
    svetovnega merila, ki se podeljujejo na
    nadnacionalni ravni
2.   druga mednarodna priznanja in nagrade     10–100,
3.   nacionalne nagrade in priznanja za         –
    umetniške dosežke:
    – Prešernova nagrada               300,
    – nagrada Prešernovega sklada          150,
    – Župančičeva nagrada za življenjsko       100,
    delo
    – Glazerjeva nagrada za življenjsko       100,
    delo
    – Grün-Filipičeva nagrada na Tednu        70,
    slovenske drame (če je bila nagrada
    podeljena dramaturškemu oddelku, lahko
    posamezni član oddelka v točkovanju
    svojih dosežkov iz tega naslova pridobi
    50 točk)
    – Župančičeva nagrada               50,
    – Glazerjeva nagrada               50,
    – Sovretova nagrada                50,
    – Grumova nagrada                 50,
    – Rožančeva nagrada                50,
    – nagrada Združenja dramskih umetnikov      40,
    Slovenije Bršljanov venec
    – nagrada za tematski gledališki esej       30,
    na Borštnikovem srečanju
    – festivalske nagrade               30,
    – Dnevnikova nagrada Mestnega           20,
    gledališča ljubljanskega
    – udeležbe pri skupinskih nagradah        10,
    – interne nagrade v skladu s statuti       10.
    zavodov
(4) Število točk iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka določi umetniški vodja.
(5) Druge nagrade in priznanja za umetniške dosežke se vrednoti primerjalno z nagradami, navedenimi v 3. točki tretjega odstavka. Predlagatelj sam predlaga vrednost nagrad. Končno število točk, ki jo prinese nagrada, določi umetniški vodja javnega zavoda.
(6) Dramaturg pridobi naslednje število točk za posamezne umetniške dosežke:
– univerzitetna habilitacija               30,
uveljavitev umetnika v tujini kot stalnega        90,
sodelavca v gledaliških institucijah z
nacionalnim ali primerljivim statusom
– zelo zahtevne umetniške kreacije na        vsaka 30,
gledališkem področju v matični hiši v zadnjih
petih letih – s pozitivno oceno umetniškega
vodje
– zahtevne umetniške kreacije na gledališkem    vsaka 20.
področju v matični hiši v zadnjih petih letih
– s pozitivno oceno umetniškega vodje
IV.
(1) Delovno mesto priznanega baletnega plesalca solista zasede baletni solist, ki je v obdobju zadnjih petih let od podanega predloga za zasedbo tega delovnega mesta dosegel najmanj 150 točk.
(2) Točke baletni solist pridobiva z nagradami in priznanji za umetniška dela in z umetniškimi dosežki.
(3) Baletni solist pridobi naslednje število točk za naslednje nagrade in priznanja:
1.  najvišje nagrade in priznanja svetovnega    100–300,
   merila, ki se podeljujejo na
   nadnacionalni ravni
2.  druga mednarodna priznanja in nagrade      10–100,
3.  nacionalne nagrade in priznanja za          –
   umetniške dosežke:
   – Prešernova nagrada                300,
   – nagrada Prešernovega sklada           150,
   – Župančičeva nagrada za življenjsko delo     100,
   – Glazerjeva nagrada za življenjsko delo      100,
   – nagrada Društva baletnih umetnikov        100,
   Slovenije za življenjsko delo
   – Župančičeva nagrada                50,
   – Glazerjeva nagrada                50,
   – nagrada Društva baletnih umetnikov        40,
   Slovenije za umetniške dosežke
   – udeležbe pri skupinskih nagradah         10,
   – interne nagrade v skladu s statuti        10.
   zavodov
(4) Število točk iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka določi umetniški vodja.
(5) Druge nagrade in priznanja za umetniške dosežke se vrednoti primerjalno z nagradami, navedenimi v 3. točki tretjega odstavka. Predlagatelj sam predlaga vrednost nagrad. Končno število točk, ki jo prinese nagrada, določi umetniški vodja javnega zavoda.
(6) Baletni solist pridobi naslednje število točk za posamezne umetniške dosežke:
– univerzitetna habilitacija               30,
– uveljavitev umetnika v tujini kot stalnega       100,
sodelavca, v gledaliških institucijah z
nacionalnim ali primerljivim statusom
– zahtevne umetniške kreacije na plesnem      vsaka 50.
področju, v matični hiši ali v baletnih
ansamblih s statusom državnih inštitucij ali s
primerljivim statusom v zadnjih petih letih –
vloga s pozitivno oceno umetniškega vodje
V.
(1) Delovno mesto priznanega opernega pevca solista zasede operni pevec solist, ki je v obdobju zadnjih petih let od podanega predloga za zasedbo tega delovnega mesta dosegel najmanj 150 točk.
(2) Točke operni pevec pridobiva z nagradami in priznanji za umetniška dela in z umetniškimi dosežki.
(3) Operni pevec pridobi naslednje število točk za naslednje nagrade in priznanja:
1.  najvišje nagrade in priznanja svetovnega   100–300,
   merila, ki se podeljujejo na
   nadnacionalni ravni
2.  druga mednarodna priznanja in nagrade     10–100,
3.  nacionalne nagrade in priznanja za          –
   umetniške dosežke:
   – Prešernova nagrada               300,
   – nagrada Prešernovega sklada           150,
   – Župančičeva nagrada za življenjsko       100,
   delo
   – Glazerjeva nagrada za življenjsko delo     100,
   – Betettova nagrada za življenjsko delo      100,
   – Župančičeva nagrada               50,
   – Glazerjeva nagrada                50,
   – Betettova nagrada za umetniške dosežke      40,
   – udeležbe pri skupinskih nagradah         10,
   – interne nagrade v skladu s statuti        10.
   zavodov
(4) Število točk iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka določi umetniški vodja.
(5) Druge nagrade in priznanja za umetniške dosežke se vrednoti primerjalno z nagradami, navedenimi v 3. točki tretjega odstavka. Predlagatelj sam predlaga vrednost nagrad. Končno število točk, ki jo prinese nagrada, določi umetniški vodja javnega zavoda.
(6) Operni pevec pridobi naslednje število točk za posamezne umetniške dosežke:
– univerzitetna habilitacija               30,
– uveljavitev umetnika v tujini kot stalnega       90,
sodelavca, v gledaliških institucijah z
nacionalnim ali primerljivim statusom
– zelo zahtevne umetniške kreacije (glavne ali   vsaka 30,
nosilne vloge) na glasbeno-scenskem področju v
matični hiši v zadnjih petih letih – s
pozitivno oceno umetniškega vodje
– zahtevne umetniške kreacije na glasbeno-     vsaka 20.
scenskem področju v matični hiši v zadnjih
petih letih – s pozitivno oceno umetniškega
vodje
VI.
(1) Delovno mesto priznanega orkestrskega glasbenika zasede orkestrski glasbenik tutist, različek in namestnik solista, ki je v obdobju zadnjih petih let od podanega predloga za zasedbo tega delovnega mesta dosegel najmanj 150 točk.
(2) Točke orkestrski glasbenik pridobiva z nagradami in priznanji za umetniška dela in z umetniškimi dosežki.
(3) Orkestrski glasbenik pridobi naslednje število točk za naslednje nagrade in priznanja:
1.  najvišje nagrade in priznanja svetovnega   100–300,
   merila, ki se podeljujejo na
   nadnacionalni ravni
2.  druga mednarodna priznanja in nagrade     10–100,
3.  nacionalne nagrade in priznanja za          –
   umetniške dosežke:
   – Prešernova nagrada               300,
   – nagrada Prešernovega sklada           150,
   – Župančičeva nagrada za življenjsko       100,
   delo
   – Glazerjeva nagrada za življenjsko delo     100,
   – Betettova nagrada za življenjsko delo      100,
   – Župančičeva nagrada               50,
   – Glazerjeva nagrada                50,
   – Betettova nagrada za umetniške dosežke      40,
   – udeležbe pri skupinskih nagradah         10,
   – interne nagrade v skladu s statuti        10.
   zavodov
(4) Število točk iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka določi umetniški vodja.
(5) Druge nagrade in priznanja za umetniške dosežke se vrednoti primerjalno z nagradami, navedenimi v 3. točki tretjega odstavka. Predlagatelj sam predlaga vrednost nagrad. Končno število točk, ki jo prinese nagrada, določi umetniški vodja javnega zavoda.
(6) Orkestrski glasbenik pridobi naslednje število točk za posamezne umetniške dosežke:
– univerzitetna habilitacija               30,
– uveljavitev umetnika v tujini kot stalnega       90,
sodelavca v institucijah z nacionalnim ali
primerljivim statusom
– zelo zahtevne umetniške poustvaritve na      vsaka 30,
glasbenem ali glasbeno-scenskem področju z
matičnim orkestrom v zadnjih petih letih – s
pozitivno oceno umetniškega vodje
– zahtevne umetniške poustvaritve na glasbenem   vsaka 20.
ali glasbeno-scenskem področju z matičnim
orkestrom v zadnjih petih letih – s pozitivno
oceno umetniškega vodje
VII.
(1) Delovno mesto priznanega orkestrskega glasbenika solista zasede solist v simfoničnem ali operno simfoničnem orkestru ter solist v simfoničnem ali operno simfoničnem orkestru – violist in čelist, ki je v obdobju zadnjih petih let od podanega predloga za zasedbo tega delovnega mesta dosegel najmanj 150 točk.
(2) Točke solist pridobiva z nagradami in priznanji za umetniška dela in umetniškimi dosežki.
(3) Solist pridobi naslednje število točk za naslednje nagrade in priznanja:
1.  najvišje nagrade in priznanja svetovnega   100–300,
   merila, ki se podeljujejo na
   nadnacionalni ravni
2.  druga mednarodna priznanja in nagrade     10–100,
3.  nacionalne nagrade in priznanja za          –
   umetniške dosežke:
   – Prešernova nagrada               300,
   – nagrada Prešernovega sklada           150,
   – Župančičeva nagrada za življenjsko       100,
   delo
   – Glazerjeva nagrada za življenjsko delo     100,
   – Betettova nagrada za življenjsko delo      100,
   – Župančičeva nagrada               50,
   – Glazerjeva nagrada                50,
   – Betettova nagrada za umetniške dosežke      40,
   – udeležbe pri skupinskih nagradah         10,
   – interne nagrade v skladu s statuti        10.
   zavodov
(4) Število točk iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka določi umetniški vodja.
(5) Druge nagrade in priznanja za umetniške dosežke se vrednoti primerjalno z nagradami, navedenimi v 3. točki tretjega odstavka. Predlagatelj sam predlaga vrednost nagrad. Končno število točk, ki jo prinese nagrada, določi umetniški vodja javnega zavoda.
(6) Glasbenik pridobi naslednje število točk za posamezne umetniške dosežke:
– univerzitetna habilitacija               30,
– uveljavitev umetnika v tujini kot stalnega       90,
sodelavca v institucijah z nacionalnim ali
primerljivim statusom
– zelo zahtevne umetniške poustvaritve na     vsaka 30,
glasbenem ali glasbeno-scenskem področju z
matičnim orkestrom v zadnjih petih letih – s
pozitivno oceno umetniškega vodje
– zahtevne umetniške poustvaritve na glasbenem   vsaka 20.
ali glasbeno-scenskem področju z matičnim
orkestrom v zadnjih petih letih – s pozitivno
oceno umetniškega vodje
VIII.
(1) Javni zavod, kjer se sistemizirajo delovna mesta priznanih ustvarjalcev, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi teh meril in kriterijev določi postopke in roke za ugotavljanje doseganja posebnih pogojev za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev.
(2) Javni zavod iz prejšnjega odstavka najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi teh kriterijev in meril dokonča postopke ugotavljanja doseganja posebnih pogojev za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev, ki so bili z vlogo sproženi pred uveljavitvijo teh kriterijev in meril. Pri tem upošteva merila, ki so veljala v času sprožitve postopka.
IX.
Ta merila in kriteriji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-4/2008/9
Ljubljana, dne 5. avgusta 2008
EVA 2008-3511-0034
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti